โรงพยาบาลแพร่

โรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-5451-1096
สายด่วน 1669
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลแพร่

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลแพร่

ตารางการออกตรวจแพทย์ โรงพยาบาลแพร่

ศัลยกรรมกระดูก จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
เวชกรรมฟื้นฟู จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
อายุรกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก
สูตินรีเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
ฝากครรภ์ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
กุมารเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
คลินิกตา จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
หู คอ จมูก จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก
จิตเวช จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก
ทันตกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น.ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก
โรคทั่วไป  จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

ตารางการออกตรวจนอกเวลาทำการ
ห้องฉีดยาทำแผล
จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.30 น. อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.30 น.
 
OPD นอกเวลา
จันทร์-ศุกร์ 16.30-22.30 น. อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-12.00 น.

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลแพร่ อาคารผู้ป่วยนอก
คลินิกโรคไต
คลินิกแผลและออสโตมี่
คลินิกโรคเลือดธาลัสซีเมีย (เด็ก)
คลินิกลมชัก (เด็ก)
คลินิกจันทร์บ่าย
คลินิกโรคปอด หอบหืด COPD  DPAC
คลินิกศัลยกรรมประสาท
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกศูนย์ประคองรักษ์
คลินิกโรคเลือดธาลัสซีเมีย (เด็ก)
คลินิกโรคไทรอยด์ เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ (เด็ก)
คลินิกเต้านม
คลินิกโรคหัวใจ
คลินิกกระดูกพรุน
คลินิกป้องกันกระดูกหักซ้ำ
คลินิกแผลและออสโตมี่
คลินิกประคับประคอง ศัลยกรรม
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
คลินิกโรคหัวใจ  โรคไต (เด็ก)
คลินิกพัฒนาการเด็ก
คลินิกวัยทอง
คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกโรคเลือด
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
คลินิกติดตามทารกแรกเกิด
คลินิกสุขภาพเท้า OOTT
คลินิกโรคภูมิแพ้ หอบหืด (เด็ก)
คลินิก ส ม อ ง
 
ประวัติ โรงพยาบาลแพร่
 
พ.ศ. 2497   ได้มีการจัดซื้อที่ดิน 30 ไร่ โดยกรมการแพทย์ อยู่บน ถ.ช่อแฮ่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
พ.ศ. 2498   เปิดทำการ วันที่ 24 มิถุนายน 2498 ต่อมาได้จัดซื้อที่ดินอีก 26 ไร่เศษ (ปัจจุบัน รวมที่ดินทั้ง หมด 56 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา) ด้านหน้าโรงพยาบาลแพร่
พ.ศ. 2507   สร้างอาคารผู้ป่วย 1 หลัง
พ.ศ. 2508   ต่อเติมห้องพิเศษ และสร้างตึกผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โดยมีห้องพิเศษ สามัญ ห้องคลอด (ปัจจุบัน เป็นห้องศัลยกรรมกระดูก)
พ.ศ. 2511,2516,2517   ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสามัญ (ปัจจุบัน เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง/ชาย และ ได้ปรับอาคารเป็นกลุ่มงานจิตเวชและเวชกรรมฟื้นฟู)
พ.ศ. 2516   สร้างอาคาร คสล. 2 ชั้นบริเวณรอบตึกไมตรีประชา
พ.ศ. 2517   ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยชั้นเดียว 14 ห้อง 114 เตียง
พ.ศ. 2518   เปิดตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด ห้องเอกเรย์
พ.ศ. 2524   ก่อสร้างตึกแสงพลอย 16 ห้อง คสล.2 ชั้น
พ.ศ. 2525   ก่อสร้างผู้ป่วยหนัก คสล. ชั้นเดียว (ปัจจุบัน เป็นห้องกุมารเวชกรรม)
พ.ศ. 2528   สร้างห้องผ่าตัด 4 ห้อง ต่อมาได้ปรับอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกเป็นห้องผ่าตัด 7 ห้อง พิเศษ 1 ห้อง
พ.ศ. 2529   เปิดอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น เป็นอาคารอำนวยการห้องประชุม ตรวจโรค เก็บค่าบริการ จ่ายยา ห้องเวชระเบียน
พ.ศ. 2530   ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนรีเวชกรรมและห้องคลอด 4 ชั้น เปิดในปี พ.ศ. 2532 เป็นอาคารสูง หลังแรกของโรงพยาบาลแพร่
พ.ศ. 2534   เปิดอาคารผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง คสล. 2 ชั้น และเปิดอาคารจ่ายกลางบริการเครื่องมือแพทย์
พ.ศ. 2537   กาชาดกับประชาชน บริจาคก่อสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นธนาคารเลือดและรับบริจาคโลหิต 2 ชั้น

 จังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วน จ.แพร่
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
สสจ.แพร่
สสอ.เมืองแพร่
รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลลอง
โรงพยาบาลสูงเม่น
โรงพยาบาลสอง
โรงพยาบาลวังชิ้น
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com