โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

3/24 อำเภอ แม่สอด ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่สอด-ราม

ข้อมูลบริการ

 
 2537 โรงพยาบาลพะวอ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งเดียวใน จังหวัดตาก
โรงพยาบาลพะวอ เปิดให้บริการอาคาร 7 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยในได้ถึง 100 เตียง
 
2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงพยาบาลพะวอ เป็น โรงพยาบาลแม่สอด-ราม เมื่อ สิงหาคม 2554
 บริการทางการแพทย์
 
ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
 
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษา โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง... 
 
 
ศูนย์สูติ-นรีเวช
 
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี ตรวจการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็ง...
 
ศูนย์สุขภาพเด็ก(คลีนิกเด็ก)
 
คลินิกเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษา โดยกุมารแพทย์เฉพาะ และทีมแพทย์ผู้ชำนาญ...
 
 
คลินิกอายุรกรรม
 
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง...
 
 
ศูนย์ไตเทียม
 
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) โดยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์
 
 
แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัย การตรวจสนับสนุนการรักษา ฯลฯ
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com