โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
3/24 อำเภอ แม่สอด ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110
Facebook | Twitter | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่สอด-ราม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 2537 โรงพยาบาลพะวอ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งเดียวใน จังหวัดตาก
โรงพยาบาลพะวอ เปิดให้บริการอาคาร 7 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยในได้ถึง 100 เตียง
 
2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงพยาบาลพะวอ เป็น โรงพยาบาลแม่สอด-ราม เมื่อ สิงหาคม 2554
 บริการทางการแพทย์
 
ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
 
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษา โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง... 
 
 
ศูนย์สูติ-นรีเวช
 
ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี ตรวจการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็ง...
 
ศูนย์สุขภาพเด็ก(คลีนิกเด็ก)
 
คลินิกเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษา โรคทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษา โดยกุมารแพทย์เฉพาะ และทีมแพทย์ผู้ชำนาญ...
 
 
คลินิกอายุรกรรม
 
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง...
 
 
ศูนย์ไตเทียม
 
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) โดยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์
 
 
แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ให้บริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัย การตรวจสนับสนุนการรักษา ฯลฯ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com