โรงพยาบาลแหลมฉบัง

โรงพยาบาลแหลมฉบัง
188/36 หมู่ที่ 6 ถ. สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 03-835-1010 - 2, 03-835-1961
03-835-4260 - 1, 03-835-4756
03-876-8237, 03-835-2974 ต่อ 5
03-835-2979, 03-835-1737
โทรสาร: 03-835-2183, 03-835-2393
Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลแหลมฉบัง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลแหลมฉบัง
  โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง เดิมชื่อโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2531 โดยมีชื่อเดิมว่า สถานีอนามัย บ้านอ่าวอุดม หลังจากนั้นต่อมาจึงได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น โรงพยาบาลชุมชน และเป็นโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลแหลมฉบัง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง มีฐานะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอของทางอำเภอศรีราชา ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
โดยโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งอำเภอศรีราชานั้น เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย โดยมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างดีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเล
 
โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ,นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์,สถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งที่ใกล้ที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และโรงเรียนบ้านซากยายจีน และอยู่ใกล้สถานประกอบการที่เป็นที่รู้จักดีในชื่อของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทไทยออยล์ ยังมีโครงการสนับสนุนการก่อสร้างตึกอาคารให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ บริษัทไทยออยล์อีกด้วย

ประเภทห้อง
ห้องตรวจทั้งหมด 16 ห้อง
ห้องผ่าตัด
ห้องคลอด
ห้องฉุกเฉิน
ห้องชันสูตร

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลแหลมฉบัง

          โรงพยาบาลแหลมฉบัง เดิมชื่อโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชาได้เปิดให้บริการด้านต่างๆ ในปี พ.ศ.2531 ซึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชา และ เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น โรงพยาบาลแหลมฉบังนั้น เคยเป็นสถานีอนามัยบ้านอ่าวอุดม หลังจากนั้นได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอศรีราชา ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข
 
          โดยเริ่มจากการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการเพิ่มเป็น 30 เตียง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2549 ถูกยกขนาดจาก 30 เตียงเป็น 90 เตียง (โดยข้ามระดับ 60 เตียง) จนถึงปัจจุบัน
 
          และในอนาคตคาดการณ์ไว้ว่าอีก 2 ปี จะถูกยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 120 เตียง โดยมีผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ 
 
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com