โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ ENG

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์
55/3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310
Line golden-years | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ รับดูแลผู้สูงอายุ รักษาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยตนเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต  หลงลืม  ให้อาหารทางสายยาง  พาร์กินสัน  แผลกดทับ  ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ฯลฯ  โดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ตั้งอยู่กลางใจเมือง เดินทางสะดวก  ใกล้สี่แยกรัชดา-สุทธิสาร  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสารเพียง 300 เมตร

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
 1. ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป
  ดังคำขวัญของเรา “ดูแลอบอุ่นเหมือนคุณอยู่บ้าน” ที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความอบอุ่น เชื่อมั่น และเป็นกันเอง ด้วยทีมงานด้านการแพทย์ การพยาบาล ตลอดจนถึงด้านกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและปรนนิบัติ ด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่ เป็นพิเศษเฉพาะรายดุจญาติมิตร

 2. ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ
  ด้วยการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตลอดเวลา ประกอบกับการที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะมีระดับสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันนั้น ผู้สูงอายุแต่ละท่านในโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จะได้รับการประเมินสุขภาพและได้รับการวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม จากทีมงานการแพทย์การพยาบาล และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
   
 3. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ
  สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ ทั้งปัญหาด้านความจำระยะสั้น ปัญหาด้านความจำระยะยาว ปัญหาด้านการหลงลืม โดยมีสาเหตุมาจากทั้งอัลไซเมอร์ ดีเมนเชีย หรือ จากสาเหตุอื่น ๆ นั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้มีโปรแกรมดูแลสูงอายุกลุ่มนี้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญสูง ขั้นตอนการดูแลเฉพาะด้าน ตลอดจนถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเป็นพิเศษ
   
 4. ผู้สูงอายุที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
  ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุบางท่านอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีเครื่องช่วยหายใจหลายประเภท เพื่อสำหรับบริการผู้สูงอายุตามความเหมาะสม
   
 5. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
  ทีมงานของทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ยึดถือนโยบายการให้บริการผู้สูงอายุทุกท่านประดุจดังญาติสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะยาว โปรแกรมการดูแลระยะยาวของเรานั้น นอกจากจะมีการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทางเรายังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความสนุกสนาน และ ความเพลิดเพลิน สำหรับผู้สูงอายุ
   
 6. ผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัด / พักฟื้นหลังผ่าตัด
  สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัดนั้น โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีศูนย์กายภาพบำบัด โดยทีมงานนักกายภาพบำบัดประสบการณ์สูง และเครื่องมือด้านกายภาพบำบัดครบครัน ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการวางแผนรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนถึงการรักษาที่เหมาะสม และสำหรับผู้สูงอายุพักฟื้นหลังผ่าตัดนั้น ช่วงเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูร่างกาย ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงได้มีการบริการด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งการดูแลทางด้านการแพทย์และการพยาบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูต่าง ๆ
การบริการ
 1. การแพทย์ / การพยาบาล
  การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องด้วยภาวะการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้สูงอายุบางท่านมีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเตรียมความพร้อมในการดูแลโดยมีทีมแพทย์ประจำและมีการดูแลด้านการพยาบาลเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
   
 2. กายภาพบำบัด
  ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ กับโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดอันหลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับผู้ที่เข้ารับการบริการแต่ละท่าน  เราดูแลทุกท่านด้วยความใส่ใจ จริงใจ เข้าใจปัญหาของแต่ละท่าน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทันสมัย ครบครัน ปลอดภัย
   
 3. รถพยาบาล
  ศูนย์รถพยาบาล โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับทั้งการเคลื่อนย้ายและรับส่งผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง
   
 4. กิจกรรม
  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น สดชื่น สนุกสนาน โดยทีมงานของสถานพยาบาลผู้สูงอายุเราจะดูแลปรนนิบัติ ผู้สูงวัยและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ประดุจญาติสนิท
   
 5. กิจกรรมนอกสถานที่ / ท่องเที่ยว / ทัวร์ผู้สูงอายุ
  นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์ และกิจกรรมผู้สูงอายุภายในสถานที่แล้วนั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ รวมถึงการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการจัดทัวร์ผู้สูงอายุไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อน ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน
   
 6. โภชนาการ
  โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ บริการผู้สูงอายุทุกท่านด้วยโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
   
 7. ตัดผม ทำผม ผู้สูงอายุ
  เรามีบริการตัดแต่งทรงผมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการจัดแต่งในหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของแต่ละท่าน

 ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยมีแนวความคิดที่ว่า ในปัจจุบันสังคมเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิถีชีวิตจากครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายๆคน มาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก และคนในครอบครัว มีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน ดังนั้นการจัดตั้งโรงพยาบาลที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน จะเป็นประโยชน์กับสังคม ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และอบอุ่น บุตรหลานก็จะมีความสบายใจ หมดห่วงหรือกังวลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีเวลาที่จะทำงาน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป


 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com