โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ ENG

55/3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์ และกิจกรรมผู้สูงอายุภายในสถานที่แล้วนั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ รวมถึงการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการจัดทัวร์ผู้สูงอายุไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อน ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน
More info view site
สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัดนั้น โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีศูนย์กายภาพบำบัด โดยทีมงานนักกายภาพบำบัดประสบการณ์สูง และเครื่องมือด้านกายภาพบำบัดครบครัน ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการวางแผนรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนถึงการรักษาที่เหมาะสม
และสำหรับผู้สูงอายุพักฟื้นหลังผ่าตัดนั้น ช่วงเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูร่างกาย ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงได้มีการบริการด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งการดูแลทางด้านการแพทย์และการพยาบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูต่าง ๆ
More info view site
ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ กับโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดอันหลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับผู้ที่เข้ารับการบริการแต่ละท่าน เราดูแลทุกท่านด้วยความใส่ใจ จริงใจ เข้าใจปัญหาของแต่ละท่าน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทันสมัย ครบครัน ปลอดภัย

กลุ่มโรคที่ให้การรักษาและฟื้นฟู
โรคทางระบบประสาท ได้แก่ เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก (Stroke) ทำให้เกิดอัมพาต, อัมพฤกษ์, โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease), โรคอัลไซเมอร์ (Alzhiemer’s Disease)
โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ได้แก่ กระดูกเสื่อม, กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเสื่อม, ฟื้นฟูหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อหรือเข้าเฝือก, ฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด
โรคทางเดินหายใจ ได้แก่ ปอดบวม, หลอดลมอักเสบ เป็นต้น
More info view site
ศูนย์รถพยาบาล โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับทั้งการเคลื่อนย้ายและรับส่งผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง
More info view site
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น สดชื่น สนุกสนาน โดยทีมงานของสถานพยาบาลผู้สูงอายุเราจะดูแลปรนนิบัติ ผู้สูงวัยและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ประดุจญาติสนิท
More info view site
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ บริการผู้สูงอายุทุกท่านด้วยโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

โภชนาการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกขั้นตอนในการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรค์ส่วนประกอบและวัตถุดิบในการปรุงอาหารชั้นดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตามด้วยขั้นตอนในการปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัยและพิถีพิถัน ห้องประกอบอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนถึงปริมาณและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแต่ละท่าน และสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารเหลวนั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ก็มีบริการอาหารเหลวสูตรพิเศษ ที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการและใหม่สดบริการสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะด้วยเช่นกัน
More info view site
เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความอบอุ่น เชื่อมั่น และเป็นกันเอง ด้วยทีมงานด้านการแพทย์ การพยาบาล ตลอดจนถึงด้านกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและปรนนิบัติ ด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่ เป็นพิเศษเฉพาะรายดุจญาติมิตร
More info view site
ด้วยการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตลอดเวลา ประกอบกับการที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะมีระดับสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันนั้น ผู้สูงอายุแต่ละท่านในโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จะได้รับการประเมินสุขภาพและได้รับการวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม จากทีมงานการแพทย์การพยาบาล และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
More info view site
สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ ทั้งปัญหาด้านความจำระยะสั้น ปัญหาด้านความจำระยะยาว ปัญหาด้านการหลงลืม โดยมีสาเหตุมาจากทั้งอัลไซเมอร์ ดีเมนเชีย หรือ จากสาเหตุอื่น ๆ นั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้มีโปรแกรมดูแลสูงอายุกลุ่มนี้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญสูง ขั้นตอนการดูแลเฉพาะด้าน ตลอดจนถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเป็นพิเศษ
More info view site
ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุบางท่านอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีเครื่องช่วยหายใจหลายประเภท เพื่อสำหรับบริการผู้สูงอายุตามความเหมาะสม
More info view site
ทีมงานของทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ยึดถือนโยบายการให้บริการผู้สูงอายุทุกท่านประดุจดังญาติสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะยาว โปรแกรมการดูแลระยะยาวของเรานั้น นอกจากจะมีการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทางเรายังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความสนุกสนาน และ ความเพลิดเพลิน สำหรับผู้สูงอายุ
More info view site
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ รับดูแลผู้สูงอายุ รักษาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยตนเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต  หลงลืม  ให้อาหารทางสายยาง  พาร์กินสัน  แผลกดทับ  ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ฯลฯ  โดยทีมแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ตั้งอยู่กลางใจเมือง เดินทางสะดวก  ใกล้สี่แยกรัชดา-สุทธิสาร  ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสารเพียง 300 เมตร


รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
 1. ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป
  ดังคำขวัญของเรา “ดูแลอบอุ่นเหมือนคุณอยู่บ้าน” ที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุทุกท่านด้วยความอบอุ่น เชื่อมั่น และเป็นกันเอง ด้วยทีมงานด้านการแพทย์ การพยาบาล ตลอดจนถึงด้านกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและปรนนิบัติ ด้วยความเข้าใจและการเอาใจใส่ เป็นพิเศษเฉพาะรายดุจญาติมิตร

 2. ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ
  ด้วยการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตลอดเวลา ประกอบกับการที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านจะมีระดับสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันนั้น ผู้สูงอายุแต่ละท่านในโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จะได้รับการประเมินสุขภาพและได้รับการวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม จากทีมงานการแพทย์การพยาบาล และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
   
 3. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ
  สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ ทั้งปัญหาด้านความจำระยะสั้น ปัญหาด้านความจำระยะยาว ปัญหาด้านการหลงลืม โดยมีสาเหตุมาจากทั้งอัลไซเมอร์ ดีเมนเชีย หรือ จากสาเหตุอื่น ๆ นั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้มีโปรแกรมดูแลสูงอายุกลุ่มนี้โดยเฉพาะ พร้อมด้วยทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญสูง ขั้นตอนการดูแลเฉพาะด้าน ตลอดจนถึงกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มนี้อย่างเป็นพิเศษ
   
 4. ผู้สูงอายุที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
  ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้สูงอายุบางท่านอาจมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีเครื่องช่วยหายใจหลายประเภท เพื่อสำหรับบริการผู้สูงอายุตามความเหมาะสม
   
 5. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
  ทีมงานของทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ยึดถือนโยบายการให้บริการผู้สูงอายุทุกท่านประดุจดังญาติสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแลระยะยาว โปรแกรมการดูแลระยะยาวของเรานั้น นอกจากจะมีการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทางเรายังจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความสนุกสนาน และ ความเพลิดเพลิน สำหรับผู้สูงอายุ
   
 6. ผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัด / พักฟื้นหลังผ่าตัด
  สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัดนั้น โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์มีศูนย์กายภาพบำบัด โดยทีมงานนักกายภาพบำบัดประสบการณ์สูง และเครื่องมือด้านกายภาพบำบัดครบครัน ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการวางแผนรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนถึงการรักษาที่เหมาะสม และสำหรับผู้สูงอายุพักฟื้นหลังผ่าตัดนั้น ช่วงเวลาพักฟื้นหลังการผ่าตัดถือเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากในการฟื้นฟูร่างกาย ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์จึงได้มีการบริการด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งการดูแลทางด้านการแพทย์และการพยาบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูต่าง ๆ

 


 
การบริการ
 
 1. การแพทย์ / การพยาบาล
  การดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ แต่เนื่องด้วยภาวะการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้สูงอายุบางท่านมีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเตรียมความพร้อมในการดูแลโดยมีทีมแพทย์ประจำและมีการดูแลด้านการพยาบาลเป็นพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
   
 2. กายภาพบำบัด
  ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ กับโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดอันหลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับผู้ที่เข้ารับการบริการแต่ละท่าน  เราดูแลทุกท่านด้วยความใส่ใจ จริงใจ เข้าใจปัญหาของแต่ละท่าน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทันสมัย ครบครัน ปลอดภัย
   
 3. รถพยาบาล
  ศูนย์รถพยาบาล โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สำหรับทั้งการเคลื่อนย้ายและรับส่งผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง
   
 4. กิจกรรม
  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น สดชื่น สนุกสนาน โดยทีมงานของสถานพยาบาลผู้สูงอายุเราจะดูแลปรนนิบัติ ผู้สูงวัยและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ประดุจญาติสนิท
   
 5. กิจกรรมนอกสถานที่ / ท่องเที่ยว / ทัวร์ผู้สูงอายุ
  นอกเหนือจากการบริการทางการแพทย์ และกิจกรรมผู้สูงอายุภายในสถานที่แล้วนั้น ทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ รวมถึงการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการจัดทัวร์ผู้สูงอายุไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการพักผ่อน ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน
   
 6. โภชนาการ
  โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ บริการผู้สูงอายุทุกท่านด้วยโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
   
 7. ตัดผม ทำผม ผู้สูงอายุ
  เรามีบริการตัดแต่งทรงผมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการจัดแต่งในหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับความพึงพอใจของแต่ละท่าน ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยมีแนวความคิดที่ว่า ในปัจจุบันสังคมเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิถีชีวิตจากครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายๆคน มาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็ก และคนในครอบครัว มีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน ดังนั้นการจัดตั้งโรงพยาบาลที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน จะเป็นประโยชน์กับสังคม ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และอบอุ่น บุตรหลานก็จะมีความสบายใจ หมดห่วงหรือกังวลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีเวลาที่จะทำงาน อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป


 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com