โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ENG

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
Facebook | Instagram | Twitter | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 ด้วยพันธกิจหลักของเราคือการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เติบโตเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าเรื่องเทคโนโลยีด้านการแพทย์ปัจจุบันโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นที่ยอมรับจากประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะทางเลือกของผู้ให้บริการทางการแพทย์
 
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิเช่น ศัลยกรรมทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป, โรคผิวหนัง, สูติ-นารีเวช, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, และอาชีวอนามัยและเวชปฏิบัติทั่วไป มีทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร และมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งหมด 28 เตียง ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 8 ห้อง มีฝ่ายบริการผู้ป่วยระหว่างประเทศที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยและแขกชาวต่างชาติด้วยบริการด้านต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กว่า 16 ปีของการก่อตั้ง โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จากจุดเริ่มต้นของ “ความรัก” ที่เรามี และต้องการมอบให้ลูกค้า โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการ “พัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งโรงพยาบาลที่มีคุณภาพของเกาะสมุย” ตลอดจนสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆ โดยมีปณิธานที่จะตอบแทนกำไรคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิด “ Power of Care ”
 
VISION โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากลภายใต้จริยธรรม
 
MISSION มุ่งมั่นดูแลสุขภาพของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com