โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ENG

25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อมูลบริการ

 
 โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 ด้วยพันธกิจหลักของเราคือการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เติบโตเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าเรื่องเทคโนโลยีด้านการแพทย์ปัจจุบันโรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นที่ยอมรับจากประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะทางเลือกของผู้ให้บริการทางการแพทย์
 
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิเช่น ศัลยกรรมทั่วไป, อายุรกรรมทั่วไป, โรคผิวหนัง, สูติ-นารีเวช, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, และอาชีวอนามัยและเวชปฏิบัติทั่วไป มีทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร และมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งหมด 28 เตียง ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 8 ห้อง มีฝ่ายบริการผู้ป่วยระหว่างประเทศที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยและแขกชาวต่างชาติด้วยบริการด้านต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 
กว่า 16 ปีของการก่อตั้ง โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จากจุดเริ่มต้นของ “ความรัก” ที่เรามี และต้องการมอบให้ลูกค้า โรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการ “พัฒนาไปสู่ที่สุดแห่งโรงพยาบาลที่มีคุณภาพของเกาะสมุย” ตลอดจนสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชน ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆ โดยมีปณิธานที่จะตอบแทนกำไรคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิด “ Power of Care ”
 
VISION โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากลภายใต้จริยธรรม
 
MISSION มุ่งมั่นดูแลสุขภาพของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ แผนกเด็ก 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER 2 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD 1 อัตรา
5. พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด 1 อัตรา
6. พยาบาลวิชาชีพ แผนก SKIN 1 อัตรา
7. เภสัชกร 1 อัตรา


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 077 332 654 ถึง 5 ต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
ส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานทาง E-mail : hrthaiinter@gmail.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
1. Resume ประวัติส่วนตัว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาปริญญาบัตร
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
6. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
7. สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ)
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพ)
9. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่างพยายาลวิชาชีพ)
10. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
11. รูปถ่าย

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. หัวหน้าแผนกเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
2. Management Trainee 1 อัตรา
3. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 1 อัตรา


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 077 332 654 ถึง 5 ต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล
ส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานทาง E-mail : hrthaiinter@gmail.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
1. Resume ประวัติส่วนตัว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาปริญญาบัตร
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
6. สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
7. สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ)
8. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะตำแหน่งที่มีใบประกอบวิชาชีพ)
9. สำเนาใบสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตำแหน่างพยายาลวิชาชีพ)
10. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
11. รูปถ่าย
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com