× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โอกาสและศักยภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทย - Thailands MICE Industry Report Medical Hub

โอกาสและศักยภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทย - Thailands MICE Industry Report Medical Hub  - HealthServ

เอกสาร Thailands MICE Industry Report Medical Hub จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวบรวมโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเอกสารนำเสนอที่มุมมองต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทยที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดเล่มหนึ่ง จากจุดเริ่มต้นที่การมองลงไปยังโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ ที่ไทยเองนับว่ามีศักยภาพในระดับที่สูงเทียบระหว่างข้อมูลภาพรวมระดับนานาชาติกับระดับประเทศ ตามมาด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งชูอุตสาหกรรมนี้ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักของไทยในอนาคต ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ให้อยู่ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Core Technology) ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มุ่งสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพิ่มเติมด้วย มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิต่อโอกาสนี้ และปิดท้ายด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมไมซ์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรระดับภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้จึงเป็นข้อมูลที่ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการแพทย์ควรต้องพิจารณาและศึกษา

Thailand’s MICE Industry Report Medical Hub

สารบัญ

ข้อมูลผู้จัดทำ
  • จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
    อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25, 26 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2694 6000
  • รวบรวมโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ISBN 978-616-8091-17-3
  • ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2561
  • Document https://elibrary.tceb.or.th/
     
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)