× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ

ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ - HealthServ

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากไจก้าสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต และในพื้นที่ศักยภาพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เมตตาประชารักษ์และ รพ.ขุนตาล

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ

 
          28 เมษายน 2565 ที่โถงอาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสำนักงานไจก้าประเทศไทย โดยมี คุณทาคาฮิโระ โมริตะ และทีมผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP)
 
 
          นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า อุปกรณ์ที่รับมอบในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมชุมชน ที่ติดตามเยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้ส่งมอบไปยังพื้นที่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2565ในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต และในพื้นที่ศักยภาพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม และรพ.ขุนตาล จ.เชียงราย
 
article image2 - HealthServ
 
 
          ทั้งนี้โครงการ Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะกลางแบบไร้รอยต่อที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และเป็นรูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุในระยะกึ่งเฉียบพลัน หรือภาวะฟื้นฟูภายหลังได้รับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
 
article image3 - HealthServ
 
 
          สำหรับอุปกรณ์ที่รับมอบ ประกอบด้วย รถเข็นน้ำหนักเบา 76 คัน ชุดกิจกรรมบำบัด 55 ชุด ชุดอุปกรณ์ฝึกมือ Stacking cones สำหรับกิจกรรมบำบัด 23 ชุด  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้งสำหรับจัดตั้งประจำสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ 76 เครื่อง และชุดอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน 63 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา, เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษาแบบพกพา, หูฟังทางการแพทย์, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และกระเป๋าเยี่ยมบ้าน)
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)