ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ

ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากไจก้าสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต และในพื้นที่ศักยภาพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เมตตาประชารักษ์และ รพ.ขุนตาล

ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ ThumbMobile HealthServ.net
ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ

 
          28 เมษายน 2565 ที่โถงอาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสำนักงานไจก้าประเทศไทย โดยมี คุณทาคาฮิโระ โมริตะ และทีมผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น เป็นผู้แทนมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP)
 
 
          นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า อุปกรณ์ที่รับมอบในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมชุมชน ที่ติดตามเยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้ส่งมอบไปยังพื้นที่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2565ในพื้นที่นำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต และในพื้นที่ศักยภาพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม และรพ.ขุนตาล จ.เชียงราย
 
ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ
 
 
          ทั้งนี้โครงการ Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons (S-TOP) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะกลางแบบไร้รอยต่อที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และเป็นรูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุในระยะกึ่งเฉียบพลัน หรือภาวะฟื้นฟูภายหลังได้รับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ
 
 
          สำหรับอุปกรณ์ที่รับมอบ ประกอบด้วย รถเข็นน้ำหนักเบา 76 คัน ชุดกิจกรรมบำบัด 55 ชุด ชุดอุปกรณ์ฝึกมือ Stacking cones สำหรับกิจกรรมบำบัด 23 ชุด  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้งสำหรับจัดตั้งประจำสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ 76 เครื่อง และชุดอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน 63 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา, เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษาแบบพกพา, หูฟังทางการแพทย์, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และกระเป๋าเยี่ยมบ้าน)
ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ
ไจก้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้สูงอายุ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด