× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ไทยใช้งบดูแลคนป่วยโควิด 3 ปี แสนล้าน ขอเพิ่มอีก 5.1 หมื่นล้าน

ไทยใช้งบดูแลคนป่วยโควิด 3 ปี แสนล้าน ขอเพิ่มอีก 5.1 หมื่นล้าน - HealthServ

23 กุมภาพันธ์ 2565 ศบค.เปิดตัวเลขค่ารักษาโควิด-19 ต่อสาธารณะผ่านการแถลงรายวัน โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ระบุว่า จากช่วงการระบาดของโควิดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ถึง เดือนมกราคม 2565 รัฐได้ใช้จ่ายไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท หากแบ่งเป็นรายปี โดยปี 2563 ใช้จ่ายรวม 3.8 พันล้านบาท ปี 2564 ใช้จ่ายรวม 97.7 พันล้านบาท และปี 2565 เพียง 1 เดือนครึ่ง ใช้ไปแล้วถึง 32.4 พันล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอรับงบเพิ่มปี 2565 อีก 51 พันล้านบาท

 
แจกแจงงบสำหรับบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย ระหว่างปี 2563-2565 โดย 3 หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพด้านสุขภาพ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง  กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดย สำนักงานประกันสังคม  และประชาชนทั่วไป ดูแลโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช บัตรทอง) 

 

การใช้จ่ายตามหน่วยงานที่ดูแล

1.กลุ่มข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง*
ปี 2563 ใช้จ่าย 232.19 ล้านบาท 
ปี 2564 ใช้จ่าย 3,652.97 ล้านบาท 
(ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง)

 
2.กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดย สำนักงานประกันสังคม* 
ปี 2563 ใช้จ่าย 306.87 ล้านบาท 
ปี 2564 ใช้จ่าย 42,917.39 ล้านบาท
(ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม)
 
3. ประชาชนทั่วไป โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2563 ใช้จ่าย 3,302.09 ล้านบาท 
ปี 2564 ใช้จ่าย 51,177.58 ล้านบาท 
 
 
รวมปี 2563 ใช้จ่าย 3,841.15 ล้านบาท
 
รวมปี 2564 ใช้จ่าย 97,747.94 ล้านบาท
 
ปี 2565 ใช้จ่ายไปแล้ว 32,488 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอรับงบเพิ่มอีก 51,065.13 ล้านบาท


 
article image2 - HealthServ

แยกประเภทสถานพยาบาล ของรัฐและเอกชน 


ระยะเวลา ปี 2563 - 2565 (ม.ค.) ได้ตัวเลข เป็น
 
1. รพ.รัฐ  จำนวน 3,506 แห่ง  
ใช้จ่ายรวม 70,994 ล้านบาท   จากยอดขอเบิกจ่ายรวม 74,084 ล้านบาท  มีรายการที่ไม่ผ่าน 3,090 ล้านบาท
 
2. รพ.เอกชน  จำนวน 672 แห่ง  
ใช้จ่ายรวม 27,160 ล้านบาท มีรายการที่ไม่ผ่าน 100 บาท
โดยการใช้จ่ายของภาคเอกชน ได้แก่ 
- การตรวจคัดกรอง Lab Covid จำนวน 11,004 ล้านบาท
- การรักษากรณี UCEP Covid จำนวน 16,225 ล้านบาท
 
หมายเหตุ ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจจับด้วยโปรแกรม จำนวน 3,466 ล้านบาท
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ

ข้อมูลเพิ่มเติม โควิดในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มระบาด ปี 2563 จนถึง 31 ธ.ค.2564 Link


ข้อมูลโควิดในประเทศไทย จากศบค. นับตั้งแต่เริ่มระบาด ปี 2563 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • จำนวนผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น  2,226,446 ราย
 • จำนวนผู้หายป่วย  2,171,809 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 21,708 ราย
 • จำนวนผู้ป่วยในการรักษา (สิ้นปี 64) 32,929 ราย  อยู่ในโรงพยาบาล 15,784 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 17,145 ราย 
 • ผู้ป่วยอาการหนัก 583 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 158 ราย
 • จำนวนการฉีดวัคซีนรวม 104,444,169 โดส แบ่งเป็น
  เข็ม 1 สะสม 51,295,617 ราย
  เข็ม 2 สะสม 46,145,566 ราย
  เข็ม 3 สะสม 7,002,986 ราย
  * ข้อมูล 28 ก.พ.-31 ธ.ค.64

ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)