× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลวิภาวดีมีห้องแยกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ

ปัจจุบันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจพบมากขึ้น เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจติดต่อง่ายมาก คือ การติดต่อจากการสัมผัส(Contact Precautions) การติดต่อจากการไอ จาม (Droplet Precautions)การติดต่อทางลมหายใจ (Airborne Precautions) โรงพยาบาลวิภาวดี จึงจัดห้องพักสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ คือ แผนกผู้ป่วยใน 15 (Ward 15) ชั้น 15 อาคาร 2 เพื่อการควบคุมและลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด 

 
ภายในห้องพักผู้ป่วย จะแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป กับติดเชื้อแบบที่ต้องการปลอดเชื้อ ซึ่งห้องที่ต้องการ
แบบปลอดเชื้อนั้น จะแบ่งสัดส่วนภายในห้องด้วยเช่นกัน คือ ส่วนแรกของห้องจะมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ อาทิ ถุงมือ หมวก เสื้อคลุม ผ้าปิดจมูก น้ำยาฆ่าเชื้อ และอ่างล้างมือ 

 
ส่วนที่ผู้ป่วยอยู่ ก็จะเป็นห้องแบบ Negative Pressure หมายถึง อากาศภายในห้องจะถูกดูดออกไปนอกอาคาร โดยไม่หมุนวนภายในอาคาร ซึ่งทำให้แผนกผู้ป่วยใน 15 เป็นแผนกที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบครบวงจร ทั้งพยาบาลที่เรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และห้องเพื่อรองรับ ตามที่นโยบายของโรงพยาบาลวิภาวดีระบุไว้ ถึงความปลอดภัยของคนไข้และญาติ รวมถึงพนักงานของโรงพยาบาล
 
 
แนะนำบริการ โรงพยาบาลวิภาวดี
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง