Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฟรี

กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน ณ บริเวณลานจอดรถตลาดรังสิต

Update: 02/10/2564 View: 219
เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญประชาชนร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" และกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน" ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 

กำหนดการจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถตลาดรังสิต


กิจกรรมการบรรยาย 

เวลา 09.10 - 10.00 น
 - บรรยาย หัวข้อ  “สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่และจังหวัดปทุมธานี”
 - บรรยาย หัวข้อ “ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ”
วิทยากรโดย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
 
เวลา 10.00 - 11.00 น. 
 - บรรยาย หัวข้อ “ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ”
 
เวลา 11.00 - 12.00 น. 
- บรรยาย หัวข้อ “ การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ”
- บรรยาย หัวข้อ “ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายการจัดสวัสดิภาพสัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง” วิทยากรโดย มูลนิธิเดอะโฮปไทยแลนด์

เวลา 13.00 - 14.00 น. 
 - บรรยาย หัวข้อ “ การควบคุมประชากรสุนัข แมว ” 

เวลา 14.00 - 15.00 น.     
- บรรยาย หัวข้อ “ อาสาสมัครและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”
- ฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีน วิทยากรโดย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีและคณะ
- ทดสอบความรู้
 

กิจกรรม  “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน” 

เวลา 09.10 - 12.00 น. 
-  การบริการให้คำแนะนำข้อปฏิบัติหลังถูกสุนัขแมวกัดข่วน
-  การบริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสุนัขและแมว
-  การควบคุมจำนวนประชากร (ทำหมัน) สุนัขและแมว (เฉพาะพื้นที่แก้ไขปัญหา เช่น ตลาดรังสิต สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า พื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น)
 
เวลา 09.10 - 12.00 น. 
-  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฟรี โดย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตและเครือข่าย

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)