× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

สัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) - HealthServ

18 พฤษภาคม 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกฎกระทรวง กิจการสถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

article image1 - HealthServ
      
 
          มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้ประกอบการ ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงของกิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส) เพื่อนำความเห็นไปพิจารณาในการปรับปรุงร่างกฎหมาย และขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายดังกล่าวต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการ จะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นการส่งเสริมธุรกิจด้านบริการสุขภาพให้มีความยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย โดยการสัมมนาดังกล่าว
 
          ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดงานในครั้งนี้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย Antigen Test Kit (ATK) และในระหว่างการสัมมนามีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
6505199DC530A4-D54D-9893-3FE5-D2532E1ED34E
         ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทางในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ ได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)