× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย HealthServ.net
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย HealthServ.net

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย
 
          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง 4 ราย เป็นอธิบดี2 ราย รองปลัด 1 ราย และผู้ตรวจราชการ 1 ราย
 
          วันนี้ (7 กันยายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ได้แก่

1.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต แทนแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2564

2.นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

3.นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
 
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย HealthServ
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย HealthServ
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย HealthServ
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง