× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ)

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

การส่งต่อผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อรับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลเอกชน แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและต้องได้รับบริการรังสีรักษาโดยใช้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางดังนี้

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ)

 
การส่งต่อผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อรับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ กค 0422.2/ ว 442  ลงวันที่ 23 ธ.ค.2551 แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และต้องได้รับบริการรังสีรักษาโดยใช้ระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางดังนี้
 
1. แพทย์ผู้ส่งต่อ เป็นแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานพยาบาลของทางราชการ

2. ผู้ป่วยที่จะถูกส่งต่อเป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ และได้สมัครเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลที่ส่งต่อ

3. แพทย์ผู้ส่งต่อ ชี้แจงให้ผู้ป่วยทราบการส่งต่อผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อรับบริการรังสีรักษา ในสถานพยาบาลเอกชน เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจ

4.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วย ชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการส่งต่อ การใช้สิทธิ์และค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบ

5. สถานพยาบาลจะได้รับ หมายเลขการส่งต่อ เป็นเลขสำคัญในการอ้างอิง เพื่อใช้ในขั้นตอนส่งต่อ ณ สถานพยาบาลเอกชน

6. สถานพยาบาลใช้ หมายเลขการส่งต่อ ในแบบรับการส่งต่อ เพื่อใช้ในการเบิกค่ารักษาตามสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

7. เมื่อผู้ป่วยรับบริการรังสีรักษาที่สถาบันเอกชนครบตามแผนที่กำหนด สถานพยาบาลเอกชนจะส่งผู้ป่วยกลับพบ แพทย์ผู้รักษา ที่สถานพยาบาลที่ส่งต่อ

ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง