× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กอายุ 6-11 ปี

องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กอายุ 6-11 ปี HealthServ.net
องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กอายุ 6-11 ปี HealthServ.net

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทโมเดอร์น่าได้ประกาศว่า องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย (Therapeutic Goods Administration - TGA) ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่า สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี โดยเป็นการฉีดแบบชุด 2 เข็ม ด้วยขนาด 50 ไมโครกรัม ต่อเข็ม


 
Stéphane Bancel - Chief Executive Officer ของบริษัทโมเดอร์น่าได้กล่าวว่า "การที่องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย ได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กอายุ 6-11 ปี ถือว่าเป็นก้าวสําคัญสำหรับบริษัทโมเดอร์น่า เนื่องจากเป็นการอนุมัติการใช้วัคซีนโมเดอร์น่า ในกลุ่มอายุนี้ เป็นครั้งแรก ทางเรารู้สึกขอบคุณองค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย สำหรับการทำงานที่ทุ่มเทมาโดยตลอด รวมถึงรัฐบาลออสเตรเลียสำหรับความเชื่อมั่นที่มีมาอย่างต่อเนื่องในวัคซีนแพลตฟอร์ม mRNA"
 
"เราขอขอบคุณสําหรับโอกาสที่ให้วัคซีนโมเดอร์น่าในการทำหน้าที่ป้องกันเด็กกลุ่มอายุนี้จากโรคโควิด-19 เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยและสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติที่สุด"
 
การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ของวัคซีนโมเดอร์น่าในเด็กยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้วัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน ในกลุ่มประชากรเด็ก การศึกษาถูกจำแนกออกเป็น 3 ช่วงกลุ่มอายุ ได้แก่ 6 ปี ถึง < 12 ปี, 2 ปี ถึง < 6 ปี และ 6 เดือน ถึง < 2 ปี
 

ข้อมูลที่นำเสนอแก่องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่าการให้วัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม เป็นวัคซีนชุดหลักจำนวน 2 เข็ม ในเด็กอายุ 6 ปี ถึง < 12 ปี มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ด้อยไปกว่ากลุ่มอายุ 18-25 ปี โดยพบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเด็กจะสูงกว่าในวัยหนุ่มสาว 1.5 เท่า และมีอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 99.3% ของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่เข้าร่วมในการศึกษาได้รับวัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม มีความทนต่อยาได้ดี
ปัจจุบัน วัคซีนโมเดอร์น่าได้รับการอนุมัติให้มีการใช้ในประเทศออสเตรเลียทั้งในผู้ใหญ่และวัยรุ่น โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทางองค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์น่า สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต่อมา ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการขยายการอนุมัติให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง