× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น

สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น HealthServ.net
สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น HealthServ.net

ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ นั่นคือ การนำเนื้อเยื่อจากผู้เสียชีวิต เช่น ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูก และเส้นเอ็น ไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะในร่างกาย เพื่อต่อชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สภากาชาดไทย ร่วมบริจาคโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น HealthServ
 
ด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น จึงได้พัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกระดูกและเส้นเอ็นเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระดูกและเส้นเอ็นให้ได้รับการปลูกถ่ายโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากกระดูกและเส้นเอ็นของผู้เสียชีวิตสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูก เนื้องอกของกระดูก และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ จากการเล่นกีฬาจนทำให้ส่วนของกระดูกหรือเส้นเอ็นขาดหายไปไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
 
สภากาชาดไทย โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มีความพร้อมเสมอที่จะช่วย “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นผู้ด้อยโอกาส” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ซึ่งการพัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกระดูกและเส้นเอ็นจะไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้เลย หากขาดความเมตตาจากท่านผู้มีจิตกุศลที่เป็นส่วนขับเคลื่อนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เป้าหมาย 800,000 บาท

สอบถามข้อมูลหรือติดตามเราได้ที่
 02-255-9911, 02-256-4289
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง