× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อัพเดต 6 หน่วยงาน ที่ออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิดได้

อัพเดต 6 หน่วยงาน ที่ออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิดได้ HealthServ.net
อัพเดต 6 หน่วยงาน ที่ออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิดได้ HealthServ.net

6 หน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

 
 
สำหรับพื้นที่กทม.และปริมณฑล 6 แห่ง ดังนี้
 
1. กองโรคติดต่อทั่วไป (ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก)
- เบอร์โทรศัพท์ 
096 190 9879
096 1909290 (สำหรับคนไทย) 
096 190 9462 (สำหรับชาวต่างชาติ)
- เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/dcd
 
2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- เบอร์โทรศัพท์ 
0 2521 0943 ถึง 5, 
0 2521 1668
0 2521 0943
- เว็บไซต์ http://vacn.ddc.moph.go.th
 
3.โรงพยาบาลเมดพาร์ค
- เบอร์โทรศัพท์ 083 990 6951
 
4.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
- เบอร์โทรศัพท์ 0 23069199
- เว็บไซต์ https://www.tm.mahidol.ac.th/hospital
 
5.โรงพยาบาลกลาง
- เบอร์โทรศัพท์ 0 2220 8000
- เว็บไซต์ http://www.klanghospital.go.th
 
6.สถาบันบำราศนราดูร
- เบอร์โทรศัพท์ 
0 2590 3427
0 2590 3402
0 2590 3605
0 2590 3430
0 2951 1170 ถึง 79 ต่อ 3430
- เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/bidi
อัพเดต 6 หน่วยงาน ที่ออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิดได้ HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง