× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้น โดสละ 550 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้น โดสละ 550 บาท HealthServ.net
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้น โดสละ 550 บาท HealthServ.net

เปิดจองในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เปิดยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th สำหรับองค์กรนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยขอรับการจัดสรรมาก่อน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้น โดสละ 550 บาท HealthServ
29 ตุลาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม  "SINOPHARM Booster Dose" เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (1 คนต่อ 1 เข็ม) อัตราโดสละ 550 บาท 

เปิดจองในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เปิดยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th สำหรับองค์กรนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยขอรับการจัดสรรมาก่อน

สำหรับองค์กรที่เคยรับการจัดสรรแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองและชำระค่าวัคซีนได้เลย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 
 
  • วัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มหรือวัคซีนชนิดอื่นๆ ครบ 2 เข็มมาแล้ว 3-6 เดือน
  • อัตราค่าวัคซีน รวมประกันค่ารักษาพยาบาลอาการข้างเคียงจากวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดขึ้นอยู่กับแต่ละสถานพยาบาลกำหนด
  • พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation
เงื่อนไขการจอง
  • ลงทะเบียนจองในรูปแบบองค์กรนิติบุคคลเท่านั้น
  • โอนเงินเต็มจำนวน รวมจำนวนวัคซีนบริจาค 10% ภายใน 7 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีน(หากพ้นกำหนดระบบจะลบชื่อท่านออกจากระบบ หากท่านยังมีความประสงค์ขอจัดสรร ท่านจะต้องลงทะเบียนยื่นในระบบใหม่)
  • กำหนดเริ่มฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ
***ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือปรับลดจำนวนการจอง/ซื้อวัคซีนในทุกกรณี*** โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันจองวัคซีน
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง