× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565 - HealthServ

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565 สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อม ปลดล็อกปลูกกัญชาถูกกฏหมายวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้

 
วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ตร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการชับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 9 ซึ่งในที่ประชุม ประธานได้กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ที่ผ่านมาทั้ง 6 เขต และแนวทางการจัดงานครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนตามนโยบายกัญาทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารกับประชาชน อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 แล้วเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมาย และนโยบายที่ตรงกัน รวมทั้งเรื่องตำรับยากัญชาในบัญชียาหลักที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 
การประชุมในครั้งนี้ มีประเต็นสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสริทางการแพทย์ ได้แก่ สรุปการจัดงานประชุมวิทาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 และ เขตสุขภาพที่ 10, การรายงานข้อมูลสารสนเทศกัญชาและกัญชง, การดูแลผู้ป่วยในคลินิกกัญชาทางการแพทย์, การบูรณาการการแพทย์เผนไทยและกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย Paliative care และการรายงานข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ 
 
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนองค์การเภสัขกรรม ผู้แทนโรงพยาบาลมุกดาหาร ผู้แทนโรงพยาบาลราชบุรี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ โดยนายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นเลขาในการประชุมฯ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)