× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) สิทธิประกันสังคม (SSS)

article image1 - HealthServ
 สิทธิประโยชน์  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน

 
การรักษาผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 
 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) 
 • บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ให้ทุกสิทธิกับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 • มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยปี 2560 และลงทะเบียนผู้ป่วย
 • จัดหาและกระจายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการ ด้านยาและเวชภัณฑ์ (รพ.ราชวิถี) 
 • มีการตรวจ Viral Load  ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ตรวจไวรัสเพื่อประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อของทารก  (32-36 สัปดาห์) 
 • ตรวจคัดกรอง/ยืนยันไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ติดเชื้อ
 • ศูนย์องค์รวมนิเทศน์ ติดตามเยี่ยมบ้านตามสมัครใจ
 
 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC) 
 • ครอบคลุมบริการตามระบบปกติ
 • การรักษาเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • ไม่มีระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ
 
 
สิทธิประกันสังคม (SSS) 
 
 • มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ตามแนวทางการตรวจรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยปี 2560
 • ใช้ระบบสารสนเทศ (ระบบNAP) ร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ
 • จัดหาและกระจายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาผ่านระบบ VMI ให้กับ รพ.ทุกแห่ง ในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่ รพ. ที่ตนเองขึ้นทะเบียนไว้  (รพ.ตามบัตรรับรองสิทธิ) 
 • ได้รับการตรวจ CD4 ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ได้รับการตรวจ Viral Load ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
 • กรณีมีความจําเป็นต้องตรวจ Drug resistance ตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
โปรแกรมการเบิก
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS)  โปรแกรม NAP
สิทธิประกันสังคม (SSS) โปรแกรม NAP (เฉพาะ LAB)
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง