× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงเรียนแพทย์ภายในประเทศไทย ทั้งรัฐและเอกชน ที่แพทยสภารับรอง

โรงเรียนแพทย์ภายในประเทศไทย ทั้งรัฐและเอกชน ที่แพทยสภารับรอง - HealthServ

โรงเรียนแพทย์ภายในประเทศ ที่แพทยสภารับรอง ของรัฐบาล 21 แห่ง เอกชน 2 แห่ง และรายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) ตามมาตรฐานสากล WFME

article image1 - HealthServ
โรงเรียนแพทย์ภายในประเทศ ที่แพทยสภารับรอง
 
โรงเรียนผลิตแพทย์ที่เป็นของรัฐบาล
 1. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
 9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
 10. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 17. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 18. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 19. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 20. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 21. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (หลักสูตร 7 ปี)

โรงเรียนผลิตแพทย์ที่เป็นของเอกชน
 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
 
รายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) ตามมาตรฐานสากล WFME

Ref http://www.imeac.org/list-of-accredited-medical-schools/

Accreditation status
 
Accreditation Status of Medical Schools in Thailand
(Last updated: 26 August 2020)

 
Faculty of Medicine, Burapha University
169 Long-Had Bangsaen Rd, Bansaen, Mueang District, Chonburi 20131, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 10 July 2021
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025
 
 
 
Faculty of Medicine, Chiang Mai University
Su Thep Rd, Su Thep, Mueang District, Chiang Mai 50200, Thailand
 
The Regular Program 2010 Revision, Accredited, Valid through 13 June 2020
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 16 August 2026
 
 
 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Anantamahidol Building, Henri Dunant Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 27 August 2020
The Regular Program 2017 Revision, Accredited, Valid through 24 May 2025
The International Program 2021, Accredited, Valid through 24 May 2025
 
 
 
Faculty of Medicine, Khon Kaen University
123 Mittraparp Highway, Mueang District, Khon Kaen 40002, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 21 October 2020
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 August 2024
 
 
 
School of Medicine, Mae Fah Luang University
4th Floor M3 Building Mae Fah Luang University, Mueang District, Chiang Rai 57100, Thailand
http://medicine.mfu.ac.th/index.php
 
The Regular Program 2013, Accredited, Valid through 16 November 2022
 
 
 
Faculty of Medicine, Mahasarakham University
296 Nakhornsawan Road, Talad Subdistrict, Muang District, Mahasarakham 44000, Thailand
 
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025
 
 
 
Faculty of Medicine, Naresuan University
99 Moo 9, Phitsanulok-Nakhon Sawan Road, Tha Pho, Mueang Phitsanulok, Phitsanulok 65000, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 14 May 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 26 My 2024
 
 
 
Phramongkutklao College of Medicine
317 Ratchawithi Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Thailand
 
The Regular Program 2013 Revision, Accredited, Valid through 3 May 2021
The Regular Program 2015 Revision, Accredited, Valid through 25 November 2023
 
 
 
Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University
99 Moo 8, Kokian district, Narathiwat 96000, Thailand
 
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 26 May 2024


 
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
15 Karnjanavanich Road, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand
 
The Regular Program 2015 Revision, Accredited, Valid through 27 August 2020
The Education Reform Program 2017, Accredited, Valid through 19 August 2023
The Regular Program 2015 Revision, Accredited, Valid through 27 August 2022


 
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
270 Rama VI Road, Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand
https://med.mahidol.ac.th/index.php
 
The Regular Program 2011 Revision, Accredited, Valid through 13 June 2020
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Vaild through 26 May 2024
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 24 May 2025
 
 
 
College of Medicine, Rangsit University
4th Floor Prasit Ourairat Building, in Rajavithi Hospital, Phaya Thai Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 16 February 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 26 May 2024
 
 
 
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
2 Wanglang Road, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok 10700, Thailand
 
The Regular Program 2014 Revision, Accredited, Valid through 13 June 2022
 
 
 
Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
62 Moo 7 Rangsit-Nakhon Nayok Road, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 16 November 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited with Conditions
The Joint Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 16 November 2022
The Joint Program 2019 Revision, Accredited with Conditions
 
 
 
Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Mueang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 20 August 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 August 2024
 
 
 
Faculty of Medicine, Thammasat University
95 Paholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
 
The Regular Program 2013 Revision, Accredited, Valid through 14 May 2022
The Regular Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025
The English Program 2020 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025
 
 
 
College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
85 Sathollmark Road, Mueang Si Khai District, Warinchamrab, Ubon Ratchathani 34190, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 27 May 2023
The Regular Program 2019 Revision, Accredited with Conditions


 
Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
681 Thanon Samsen, Dusit, Khet Dusit, Bangkok 10300, Thailand
 
The Regular Program 2011 Revision, Accredited, Valid through 16 February 2022
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 18 Aug 2024
 
 
 
School of Medicine, Walailak University
222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
 
The Regular Program 2012 Revision, Accredited, Valid through 25 November 2023
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 10 February 2024


 
Medical Education Center Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Mahidol University
49 Chang Pheak, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand
 
The Regular Program 2019 Revision, Accredited, Valid through 7 February 2025


 
Medical Education Center Sawanpracharak Hospital, Mahidol University
43 Atthakawee Rd., Paknampo, Mueang, Nakhonsawan 60000, Thailand
 
The Regular Program 2019 Revision, Accredited with conditions
 
 
 
Newly Founded Medical Schools*
(Last updated: 25 February 2020)
 
Faculty of Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
 
The International Program (New Program, 2017). Re-evaluation required every year


 
Faculty of Medicine and Public Health, HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, Chulabhorn Royal Academy
906 Kamphaengphet 6 Road, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
 
The Regular Program (New Programme, 2020). Accredited**, Valid through 18 August 2024.
 
Remark:
*  Newly founded medical schools refer to those that have not yet had the first batch of medical graduates.
**  Re-evaluation required every year


 
Accreditation in Progress
(Last updated: 26 August 2020)

 
Medical Education Center Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Mahidol University
198 Ratchadamnoen Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat 80000, Thailand


 
School of Medicine, Mae Fah Luang University
4th Floor M3 Building Mae Fah Luang University, Mueang District, Chiang Rai 57100, Thailand

ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)