× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ - HealthServ

ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเขตสุขภาพที่ 9  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ได้จัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 9 ในระหว่างวันที่ 4- 6 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมกัญชากัญชงเพื่อเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบัน แผนไทย ประชาชนและผู้ประกอบการ 
 
เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ชมนิทรรศการพร้อมเข้าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์
article image2 - HealthServ

กำหนดการ

 
4 มีนาคม 2565
 

วันที่ 1 : พิธีเปิดฯ และการปาฐกถาพิเศษ

 
9.00 – 9.30 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ
พิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดประชุม
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
9.30 - 10.30 น.
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ”
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
10.30 - 12.00 น.
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์กัญชา กัญชง ในประเทศไทยโอกาส และความท้าทาย”
โดย ภญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน
ผู้แทนกรมการแพทย์
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาฯ ผู้ดำเนินการเสวนา
 
 
13.00 - 14.30 น.
การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “กัญชาทางการแพทย์จากนโยบายการปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล”
โดย นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย โรงพยาบาลสุรินทร์
แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจนรังสิชัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นายแพทย์วุฒิชัย แป้นทอง โรงพยาบาลศรีณรงค์
นายแพทย์จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
14.30 - 16.00 น.
การบรรยาย “ความก้าวหน้าของการใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง”
โดย นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา
ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 
 
 
 
5 มีนาคม 2565 
 

วันที่ 2 : การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

9.00 - 10.30 น.
การบรรยาย ”การปลูกกัญชาภาคประชาชน ต้องเตรียมการอย่างไร”
โดย เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
10.30 - 12.00 น.
การบรรยาย “การปลูกกัญชงกัญชานั้นแสนง่าย เมื่อเข้าใจสายพันธุ์”
โดย ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
13.00 - 14.30 น.
การบรรยาย “การนำกัญชามาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ”
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
14.30 - 16.00 น.
การอภิปราย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา”
โดย พทป.แวสะมิง แวหมะ มหาวิทยาลัยรังสิต
คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการบริหาร CBI Global จำกัด
คุณชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น
ผอ.หลักสูตรบูรณาการนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง ผู้ดำเนินการอภิปราย


 
 
 
6 มีนาคม 2565
 

วันที่ 3 : การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

 

9.00 - 10.30 น.
การบรรยาย “ปั้นธุรกิจกัญชา ระดับเศรษฐกิจประเทศระดับสากล”
โดย รศ.ภก.ดร.สุรพจน์ วงใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
10.30 - 12.00 น.
การอภิปราย “แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวกัญชาชุมชน”
โดย นายชาติชัย โรจน์รุ่งรังสี เลขานุการกรรมาธิการสาธารณสุข
นางธนภร พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานอุดรธานี
 
13.00 - 14.30 น.
การบรรยายและสาธิต “สูตรสำเร็จครัวยิ้ม”
โดย ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
14.30 - 16.00 น.
การบรรยาย “การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง”
โดย รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 044-518-402 ต่อ 145
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)