× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี และ 12-18 ปี

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี และ 12-18 ปี - HealthServ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกคำแนะนำแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 5 - 12 ปี 7 ข้อดังนี้

 

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 5 - 12 ปี


1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ระบายอากาศได้ไม่ดี

2. ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเสร็จจากการทำกิจกรรมต่างๆ

3. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

4. หากมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมาก ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าและพื้นผิวต่างๆ

5. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้เด็ก (โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต

6. หากเด็กมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือสัมผัสกับผู้ป่วย ให้รีบบอกผู้ปกครองตรวจหาเชื้อด้วย ATK 

7. กรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบายตัวสงสัยติดเชื้อ หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ควรรีบแยกตัวออกจากเด็กและตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที หากผลเป็นบวกให้โทรติดต่อสายด่วน 1330
 

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 12 - น้อยกว่า 18 ปี

1. หลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าไปในสถานที่แออัด ระบายอากาศได้ไม่ดี

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อต้องออกนอกบ้าน

3. เมื่อมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยสนทนากัน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

5. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และฉีดเข็มกระตุ้นให้เด็กที่เคยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 - 6 เดือน

6. หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ ให้รีบบอกผู้ปกครอง เพื่อตรวจหาเชื้อด้วย ATK
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)