× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2021 โดย Newsweek

อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2021 โดย Newsweek HealthServ.net
อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2021 โดย Newsweek HealthServ.net

ข้อมูลสำหรับการจัดอันดับมากจากจำนวนโรงพยาบาล 2000 แห่งจาก 25 ประเทศ (รวมประเทศไทย) โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านบุคคากรแพทย์ การพยาบาล และเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้จัดทำหวังว่า ผลการจัดอันดับนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการตัดสินใจเลือกรับบริการด้านสาธารณสุข - Nancy Cooper Global Editor-in-Chief

อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2021 โดย Newsweek HealthServ

อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 2021 โดย Newsweek 

Newsweek โดยความร่วมกับ Statistic Inc รวบรวมข้อมูลทั่วโลก เพื่อทำการจัดอันดับ "โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก" และผลลัพธ์ของปี 2021 เป็นไปตามที่ปรากฏ
 
ข้อมูลสำหรับการจัดอันดับมากจากจำนวนโรงพยาบาล 2000 แห่งจาก 25 ประเทศ (รวมประเทศไทย) โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านบุคคากรแพทย์ การพยาบาล และเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้จัดทำหวังว่า ผลการจัดอันดับนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการตัดสินใจเลือกรับบริการด้านสาธารณสุข
- Nancy Cooper Global Editor-in-Chief
 
คณะกรรมการคัดเลือก
เป็นคณะผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก จัดตั้งโดย Statista 
 
กระบวนการคัดเลือก
คัดเลือกจากโรงพยาบาลชั้นนำใน 25 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ สเปน บราซิล แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ออสเตรีย ไทย สวิส สวีเดน เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค อิสราเอล และสิงคโปร์  ประเทศที่ได้รับการคัดเลือก มาจากปัจจัยพื้นฐานด้าน มาตรฐานคุณภาพชีวิต จำนวนประชากร จำนวนโรงพยาบาล และข้อมูลที่มี
 
การจัดลำดับอาศัยข้อมูลจาก 3 แหล่ง
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ (แพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริการทางการแพทย์)
 • ผลการสำรวจจากผู้ป่วย
 • KPI ด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล
 • จำนวนโรงพยาบาลของแต่ละประเทศที่ถูกเสนอชื่อ ขึ้นอยู่กับจำนวนโรงพยาบาลและข้อมูลที่มีตามลำดับ โรงพยาบาลในสหรัฐถูกเสนอชื่อ 350 แห่ง ขณะที่อิสราเอลและสิงคโปร์ ประเทศละ 10 แห่ง รวมทั้งหมด 2,000 แห่งสำหรับการจัดอันดับปีนี้ (ครั้งที่ 3)
 • ทุกๆโรงพยาบาลในแต่ละประเทศจัดอันดับตามคะแนน

  คะแนนดังกล่าวนี้ คือคะแนนที่มาจากข้อมูลจากประสบการณ์คนไข้ร่วมกับปัจจัยชี้วัดที่กำหนดขึ้นของแต่ละประเทศ โดยเปรียบเทียบกันระหว่างโรงพยาบาลในประเทศนั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างประเทศแต่อย่างใด เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมีปัจจัยที่ต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะนำมาเปรียบเทียบกัน
   
 • ในการจัดลำดับนี้ เฉพาะโรงพยาบาลทั่วไป ไม่รวมโรงพยาบาลเฉพาะทาง (เช่น โรงพยาบาลหัวใจ หรือ โรงพยาบาลมะเร็ง) 
 • โรงพยาบาลในสหรัฐได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในด้านการป้องกันการติดเชื้อ หากโรงพยาบาลสามารถผ่าน 6 เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ โดยดูพิจารณาจากข้อมูลระหว่าง 01/01/2019 to 12/31/2019 เผยแพร่โดย CMS
 • จัดอันดับครั้งนี้รวมเอา 100 อันดับโรงพยาบาลยอดเยี่ยมของโลกเข้ามาไว้ด้วย ซึ่งระบุเป็น 101-200 จัดเรียงตามตัวอักษร
การจัดอันดับปี 2021 นี้ มีการใช้ แบบสำรวจสำหรับโรงพยาบาล ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับพิจารณาถึงสถานภาพปัจจุบันของ ผลการรักษาที่ประเมินโดยผู้ป่วย (Patient Reported Outcome Measurements - PROMs)  ประกอบการจัดอันดับในครั้งนี้ และ PROMs จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในครั้งต่อๆไป
 
เชิงอรรถ
 1. KPI ด้านการแพทย์ไม่มีผลต่อคะแนน คะแนนมาจากความพึงพอใจของผู้ป่วยและจากคำแนะนำ (Recommendation) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
 2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยไม่ถูกนำมาใช้คำนวนคะแนน แต่จะมาจากผลลัพธ์ KPI ด้านการแพทย์และจากคำแนะนำ (Recommendation) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
 3. พิจารณาจากโรงพยาบาลที่ทำแบบสำรวจของ Statista และใช้แบบประเมิน ผลการรักษาที่ประเมินโดยผู้ป่วย (Patient Reported Outcome Measurements - PROMs)

World’s Best Hospitals 2021 

จาก 200 อันดับโรงพยาบาล Newsweek

Hospital Country City
1 Mayo Clinic - Rochester United States Rochester
2 Cleveland Clinic United States Cleveland
3 Massachusetts General Hospital United States Boston
4 Toronto General - University Health Network Canada Toronto
5 The Johns Hopkins Hospital United States Baltimore
6 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germany Berlin
7 Karolinska Universitetssjukhuset Sweden Solna
8 Singapore General Hospital Singapore Singapore
9 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Switzerland Lausanne
10 Sheba Medical Center Israel Ramat Gan
11 AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière France Paris
12 Universitätsspital Zürich Switzerland Zürich
13 Stanford Health Care - Stanford Hospital United States Stanford
14 Universitätsklinikum Heidelberg Germany Heidelberg
15 Rigshospitalet - København Denmark København
16 The University of Tokyo Hospital Japan Tokyo
17 Ronald Reagan UCLA Medical Center United States Los Angeles
18 St. Luke’s International Hospital Japan Tokyo
19 The Mount Sinai Hospital United States New York
20 AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou France Paris
21 Helsinki University Hospital Finland Helsinki
22 UMC Utrecht The Netherlands Utrecht
23 University of Michigan Hospitals - Michigan Medicine United States Ann Arbor
24 Klinikum der Universität München Germany München
25 Brigham And Women’s Hospital United States Boston
26 Sunnybrook Health Sciences Centre Canada Toronto
27 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus Austria Wien
28 Oslo Universitetssykehus Norway Oslo
29 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Germany München
30 Mount Sinai Hospital Canada Toronto

Best Hospitals 2021 Thailand

30 อันดับโรงพยาบาลในประเทศไทย Newsweek

Hospital Score City
1. รพ.บำรุงราษฏร์ 92.05% กรุงเทพ
2. รพ.กรุงเทพ 87.97% กรุงเทพ
3. รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 86.26% กรุงเทพ
4. รพ.รามาธิบดี 81.71% กรุงเทพ
5. รพ.ธนบุรี 80.34% กรุงเทพ
6. รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 80.24% กรุงเทพ
7. รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 79.66% กรุงเทพ
8. รพ.ราชวิถี 79.07% กรุงเทพ
9. รพ.พระราม 9 78.35% กรุงเทพ
10. รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ 77.07% กรุงเทพ
11. รพ.รามคำแหง 77.04% กรุงเทพ
12. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 76.17% เชียงใหม่
13. วชิรพยาบาล 76.12% กรุงเทพ
14. รพ.พญาไท1 76.01% กรุงเทพ
15. รพ.กรุงเทพคริสเตียน 75.94% กรุงเทพ
16. รพ.ยันฮี 75.89% กรุงเทพ
17. รพ.พญาไท2 75.45% กรุงเทพ
18. รพ.สงขลานครินทร์ 75.44% สงขลา
19. รพ.ศรีนครินทร์ 75.19% ขอนแก่น
20. รพ.พระมงกุฏ 74.97% กรุงเทพ
21. รพ.ขอนแก่น 74.79% ขอนแก่น
22. รพ.เซ็นหลุยส์ 74.30% กรุงเทพ
23. รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 74.21% กรุงเทพ
24. รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก 73.88% พิษณุโลก
25. รพ.สงขลา 73.88% สงขลา
26. รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช 73.87% นครศรีธรรมราช
27. รพ.ซีจีเอช พหลโยธิน 73.85% กรุงเทพ
28. รพ.มหาราช นครราชสีมา 73.62% นครราชสีมา
29. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 73.11% สมุทรปราการ
30. รพ.หาดใหญ่ 72.40% สงขลา
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง