× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถึง 31 กค 65

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถึง 31 กค 65 HealthServ.net
โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถึง 31 กค 65 HealthServ.net

โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เปิดให้บริการเวลา 8-14 น.
สอบถามโทร 02-2208000 ต่อ 10822

 ต้องจองคิวล่วงหน้า เพราะจะนัดตรวจเฉพาะที่นัดล่วงหน้ามาเท่านั้น 
 
สอบถามโทร 02-2208000 ต่อ 10822 
 
 
เอกสารในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
1. บัตรอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ฉบับจริงพร้อมสำเนา (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
3. หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จำนวน 1 ฉบับ
6. ทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
8. ใบอนุญาตทำงาน (หนังสือ Work permit / ใบรับคำขอ โดยกรมการจัดหางาน ปี 2565)
(กลุ่มอนุญาตทำงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565) จำนวน 1 ฉบับ
9. ค่าตรวจสุขภาพรวม 2,450 บาท
(ประกันสุขภาพ 1 ปี1,600 บาท + ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท + ค่าตรวจโควิด 350 บาท)
 
โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถึง 31 กค 65 HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง

ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง