× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง และบริการ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-306-9100 ต่อ 3034, 02-3069145 (ในเวลาราชการ)
02-306-9199 (วันจันทร์ อังคาร พฤหัส เวลา 16.00-19.00 และเสาร์ 9.00-12.00น.)
FAX: 02-306-9145

Email:contact@thaitravelclinic.com
Facebook:facebook.com/thaitravelclinic

เวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.(ปิดรับบัตรใหม่เวลา 15.00น.)


คลินิกนักท่องเที่ยวนอกเวลาราชการ

เปิดวันจันทร์ อังคาร พฤหัสเวลา 16.00-19.00น และวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00น.

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้า


เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการที่คลินิกเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและลดเวลารอคอย แนะนำให้ท่านทำนัดหมายได้โดยผ่านระบบ Online โดยคลิกที่นี่ (ท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 10 ชม.)


แม้ว่าท่านสามารถจะเข้ามารับบริการได้โดยไม่ต้องนัดหมาย (walk in) แต่ท่านอาจจะต้องรอเป็นเวลานาน และในบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่าน walk in มาตอนบ่าย ซึ่งมีผู้มารับบริการจำนวนมาก

 คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 
                  คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มดำเนินการในปี 2548 โดยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ไปทำงาน หรือไปราชการในประเทศต่าง ๆ โดยให้บริการคำปรึกษา และดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคเขตร้อนทุกประเภท ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว


การบริการของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
 

การบริการของคลินิก

 
• การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
• การให้วัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน
• การให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาป้องกัน
• การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)
• การให้คำแนะนำก่อนไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
• การตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย
 
• การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเขตร้อน และโรคหลังจากการเดินทาง
 
• การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test) กรุณานัดหมายล่วงหน้า
 
  ให้บริการตรวจเฉพาะวันจันทร์/อังคาร
 
 
          เวลาทำการ   วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 16.00น. (ปิดรับบัตรใหม่เวลา 15.00น.)
 
                              คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เวลา 16.00-19.00น. และวันเสาร์เวลา 9.00-12.00 น.
 
 
การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง 
         นักท่องเที่ยวสามารถปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ความเสี่ยงต่อโรคเฉพาะถิ่น และความจำเป็นในการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคมาลาเรีย ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยงที่ไม่สบายหลังจากกลับมาจาก ต่างประเทศสามารถมาตรวจรักษาได้เช่นกัน
 
การให้วัคซีนป้องกันโรคและใบรับรองการฉีดวัคซีน
 
          คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถให้บริการฉีดวัคซีนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทางได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไทฟอยด์ วัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ,บี ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยว,นักเดินทางแต่ละคนจะมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเทศหรือสถานที่ไป ระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศนั้นๆ ลักษณะกิจกรรมที่จะไปทำ เช่นไปทำงาน ไปท่องเที่ยว ไปศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งแพทย์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความเสี่ยง ว่าสมควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และเนื่องจากวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับหลายเข็มก่อนจะมีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ นักท่องเที่ยว,ผู้เดินทางจึงควรมาปรึกษาแพทย์และรับวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ 4-6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง 
           สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนได้ในบทความ วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง/ไปเที่ยว และดูรายชื่อวัคซีนรวมถึงราคาวัคซีนแต่ละชนิดได้ที่ รายการวัคซีนของคลินิก
 
การป้องกันมาลาเรีย
          ในประเทศเขตร้อน รวมทั้งบางพื้นที่ของประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งการป้องกันมาลาเรียที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยปกติไม่แนะนำให้ยาเพื่อป้องกันมาลาเรียในประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาการดื้อยาและผลข้างเคียงของยามาก การซื้อยากินเองเพื่อป้องกันมาลาเรียก็เป็นสิ่งอันตรายมาก เพราะจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นยาปลอม ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในป่าเป็นเวลานานๆ หรือเข้าไปในบางประเทศที่เสี่ยงมากๆควรมา พบแพทย์เพื่อพิจารณาการป้องกันมาลาเรียเป็นรายๆไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 
 
การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและการออกใบรับรองแพทย์
          ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปต่างประเทศ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิก โดยควรนำเอกสารข้อกำหนดในการตรวจร่างกายมาพบแพทย์ เนื่องจากการไปทำงาน ไปศึกษาต่อ ในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน รวมถึงแต่ละมหาวิทยาลัย บริษัท องค์กร ก็มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันในเรื่องการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฉีดวัคซีน การตรวจวัณโรค ฯลฯ และในบางที่จะกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะ จึงควรนำติดตัวมาพบแพทย์เสมอ
 
          นักเรียนนักศึกษาต้องการให้แพทย์ตรวจร่างกาย เพื่อออกใบรับรองแพทย์ โดยมีแบบฟอร์มเฉพาะในการตรวจร่างกาย แนะนำให้มาในเวลาราชการ เนื่องจากการตรวจบางอย่างจะทำไม่ได้นอกเวลาราชการ
 
 
การตรวจภูมิคุ้มกันวัณโรคทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test)
          เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองด้านภูมิคุ้มกันของการติดเชื้อวัณโรค (TB) ซึ่งใช้การตรวจทางผิวหนัง ในประเทศไทยไม่นิยมใช้การตรวจวัณโรคโดยวิธีนี้ แต่ในบางประเทศยังกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะการขอ VISA นักเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรคก่อน ผู้ที่จะขอเข้ารับบริการจะต้องมาที่คลินิก 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันจันทร์เท่านั้น เพื่อฉีดยาทดสอบทางผิวหนัง และมาพบแพทย์อีกครั้งในอีก 3 วันเพื่ออ่านผล ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจดังกล่าว กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า
 
 
 
การให้คำแนะนำก่อนการไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
          ปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทต่างๆมีการส่งเจ้าหน้าที่ คนงาน ในทุกระดับไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ซึ่งในบางครั้งจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโรคบางชนิด เช่นไปประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้หรือในเอเชียบางประเทศ สามารถติดต่อเข้ารับคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางเป็นหมู่คณะได้ที่คลินิกนักท่องเที่ยว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่
          ในแต่ละประเทศหรือแต่ละทวีปมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่เหมือนกัน ในคลินิกมีข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ในแต่ละส่วนของโลก เพื่อช่วยในการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ในคลินิกยังมีข้อมูลที่ update สามารถ online download จาก internet ได้โดยทันที
 
การตรวจหาเชื้อมาลาเรียและการบริการรักษาเขตร้อน และโรคหลังการเดินทาง
         เนื่องจาก คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจหาเชื้อมาลาเรียหรือรักษาโรคหลังการเดินทาง สามารถมาใช้บริการได้ และทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจหาเชื้อมาลาเรียตลอด 24 ชม.
 
เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทาง จึงไม่มีแผนกอุบัติเหตุ ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ และสูตินรีเวช
 
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารราชครินทร์ 420/6 ถนนราชวิถี, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3069199
โทร(คลินิกไข้)02-3069148, 02-3069199
โทร(คลินิกพิเศษ TMD) 02-3069149
โทร(คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว) 02-3069145
โทร(คลินิกผู้ป่วยนอกชั้น 3) 02-3069146-7
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง