Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

ติดโควิดและหายแล้ว ต้องฉีดวัคซีนหรือไม่

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้

Update: 21/09/2564 View: 284
คำตอบคือ จำเป็นต้องฉีด

แม้จะเคยมีประวัติเป็นโรคโควิด 19 มาก่อนก็ยังจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดยพิจารณาเป็นกรณี

1) หากยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม
ให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน1-3 เดือนหลังจากเริ่มป่วย

2) หากได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว
ไม่ต้องฉีดเพิ่มอีก และไม่จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อนฉีดวัคซีน เพราะแม้เคยเป็นมาก่อนโดยไม่รู้ตัว ก็ไม่ทำให้มีอันตรายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19
 
3) สำหรับกรณีที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แล้ว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิค 19
แต่ตรวจไม่พบเชื้อ (ผล swab เป็น not detected) สามารถรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ได้ตามปกติ
 
4) ส่วนกรณีที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แล้ว จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน
และมีแนวโน้มว่าไม่สามารถรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ตามกำหนดได้ ก็ให้ดำเนินการกักตัวจนครบระยะเวลา 14 วัน แล้วจึงรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ตามกำหนดระยะเวลาของวัคซีนแต่ละชนิดหลังจากพ้นระยะกักตัว หากเลยกำหนดไปแล้ว ให้มารับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 โดยเร็ว และนับต่อเนื่องจากเข็มแรก
 
5) กรณีคนที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือหายป่วยจากโรคโควิด 19 แล้ว
หลังจากที่หายป่วยแล้วช่วง 1-3 เดือนหลังจากเคยตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 หรือหายป่วย ให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้น 1 เข็ม เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงขึ้น เพื่อป้องกันติดเชื้อซ้ำ โดยให้ฉีดแอสตร้าเซเนก้า หรือไฟเซอร์ ในกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาก่อน หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่เข็มที่ 2 ยังไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ SARS-CoV-2

ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว แต่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่วนใหญ่จะอาการน้อย ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้ง
 

วัคซีนโควิด 19 อาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ทั้งหมด แต่ป้องกันโรครุนแรงได้เกือบทั้งหมด  ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วอาจติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากได้  ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จึงยังจำเป็นต้องรักษามาตรการในการป้องกันเชื้อ SARS-CoV-2 ในชุมชน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ หลีกเลี่ยงการ ไปยังที่ที่มีคนหนาแน่น และล้างมือบ่อย ๆ ต่อไปอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว จึงจะสามารถลดหย่อนมาตรการได้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อไป
 
 

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)