× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ VACC 2 SCHOOL

รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ VACC 2 SCHOOL
รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ VACC 2 SCHOOL

โครงการมีเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี รับวัคซีน จำนวน 29,360 โดส

รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 10-18ปี ในโครงการ VACC 2 SCHOOL 

มีผู้รับวัคซีน จำนวน 29,360 โดส 
 
ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 29,360 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 
day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.30%  =  87 ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 3.99 %  = 1,170 ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.73 %  = 215 ราย
 
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อย 
๔ อันดับแรก ได้แก่ 
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 3.24%
-เจ็บตึงบริเวณที่ฉีด 1.69 %
-เหนื่อย เพลีย 1.68%
-ปวดศีรษะ 1.65 %    
*สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด
 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10,219 คน
ราชวิทยาลัยฯ ติดตามการรายงานอาการข้างเคียงของเด็กและเยาวชนที่รับวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ VACC 2 SCHOOL ที่ทยอยตอบแบบสอบถามกลับมาอย่างต่อเนื่อง
 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ :
รายงานนี้ไม่สามารถใช้กำหนดแนวทางในการฉีดวัคซีน
หรือให้บริการทางการแพทย์ใดๆ ได้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น
 
“VACC 2 SCHOOL” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 
“การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ ภายหลังจากการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) ในอาสาสมัครอายุ ๑๐- ต่ำกว่า ๑๘ ปี ในประเทศไทย” ตามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รหัสการอนุมัติโครงการ EC No. ๑๓๔/๒๕๖๔ วันที่ได้รับการอนุมัติ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)