× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Queen Savang Vadhana Memorial Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โทร. 0-38320-200
 • 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  โทร. 0-38320-200
 • ✅ รับบัตรทอง
  ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 
คลินิกเวชกรรม ซอย 13 การแพทย์ 
244 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
  โทร.0 3889 3275
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ 
42/8 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110  โทร.0 3878 4212
 
 
คลินิกกายภาพบ าบัดบ่อวิน 
271/966 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.09 2465 8916
 
คลินิกกายภาพบ าบัดสี่มุมเมือง 
53/257 ม.9 ถ.แหลมทอง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.06 5256 6828
 
คลินิกจุมพลการแพทย์ 
3 ม.1 ถ.เจตน์อ านาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี โทร.0 3875 0242 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์กนก
164/123 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.08 1782 4450
 
คลินิกแพทย์กมล-แพทย์คงศักดิ์ 
90/6 ถ.สุรศักด1 ิ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3831 3439
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์คมวุฒิ
184/1 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3832 8117 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล 
6/4-5 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.0 3879 0235 
 
คลินิกธนเวช 
252/12 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.0 3827 0434
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรพงศ์
97 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 โทร.0 3801 1919
 
คลินิกแพทย์ประสิน หูคอ จมูก คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
12/5-6 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
 จ.ระยอง  โทร.0 3869 2500 
 
คลินิกเวชกรรม แพทย์พงษ์ศักดิ์ 
1 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3832 3796
 
คลินิกแพทย์พนิต 
88/2 ม.7 ต.หนองรีอ.เมือง จ.ชลบุรี
 โทร.0 3827 2340
 
คลินิกแพทย์วันชัยระบบทางเดินปัสสาวะ
81/10 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3832 4856
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชกฤช
148/22 ม.5 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3309 0810
 
คลินิกแพทย์อภิชาติ 
209/96 ม.8 ถ.สุขาภิบาล8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3835 4212
 
คลินิกแพทย์อาภรณ์
200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 โทร.0 3820 1952
 
คลินิกแพทย์ทศนเทพ
461/10 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 โทร.08 7325 9666
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์สหพัฒน์
553/30 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.0 3876 2346
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคหัวใจศรีราชา
519/13 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.06 1463 9619
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตศอนาสิกวิทยาหมอบรรเจิด 
90 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3832 3223
 
คลินิกเวชกรรมคุณหมอไพรัช 
377/153 ม.2 ซ.3 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3831 0628
 
คลินิกเวชกรรม บ้านบ่อวิน 
271/163 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.08 6945 5919
 
คลินิกเวชกรรมสี่มุมเมืองการแพทย์ 
53/269 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.09 8449 9567
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยาหมอนีรุชา
53/23 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  โทร.08 6463 8130
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์แพทย์ธเนศ 
52 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3832 1585
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริภา
372/119 ม.8 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.08 6603 6935
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป
172 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี08 1429 5362
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิทยา
114/58 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3818 2567
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมควร
377/204 ม.2 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3819 5467
 
คลินิกศูนย์โรคกระดูกและข้อ
90/1 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.0 3877 2085 
 
คลินิกหมอสุรัตน์เวชกรรม
100 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
 โทร.0 3839 0109
 
คลินิกอายุรกรรมหมอชัชวาล
13/1-2 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3832 8376 
 
จีระชน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุ
19/41-42 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.09 1762 2313
 
นายแพทย์โอภาสคลินิกเวชกรรม
312/7-8 ม.9 ถ.พัทยาสาย 3 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3842 5813
 
บางปะกง คลินิกเวชกรรม 
29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา  โทร.0 3883 2403 
 
ปลวกแดงการแพทย์ คลินิก
595 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 โทร.0 3865 9179
 
แพทย์ฤทธิเดช คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์  
91 ม.1 ถ.พิพิธ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.0 3899 4869
 
แพทย์ศรีราชา คลินิกเวชกรรม
661/9-10 ม.11 ถ.สุขาภิบาล8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โทร.0 3876 2820
 
วิชัย คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
3/7-8 ถ.บ้านบึง-สันติต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
 โทร.0 3844 4491
 
สหคลินิกไร่กล้วย 
119/10 ม.7 ต.สุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 โทร.08 6363 8213
 
หมอบูณย์คลินิกเวชกรรม 1/1-1/2 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 โทร.0 3860 1028

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคเลือด รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา Link

 งานรับบริจาคโลหิต
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.
และวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.
โทร. : 0-38320-200

 
 

งานบริการผู้ป่วย

โทร. : 0-38320-200
หมายเลขภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 1313 , 1171  
ฝ่ายวิชาการ :3457-58  
ฝ่ายบัญชี/การเงิน :1319 , 1320 , 1173  
ประชาสัมพันธ์/พรบ.ประกันภัยฯ : 3123 , 3225  
ประกันสังคม :3400  
ห้องฉุกเฉิน :50 , 51  
ผู้ป่วยนอก : 1116 , 3144

งานบริการผู้ป่วยนอก

 1. คลินิกทั่วไป
  เปิดให้บริการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
 2. คลินิกพิเศษนอกเวลา      
   วันจันทร์ – วันศุกร์   เปิดให้บริการ  ตั้งแต่เวลา    16.00 – 22.00  น.
   วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      เปิดให้บริการ       ตั้งแต่เวลา    08.00 – 22.00  น.     

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานบริการผู้ป่วยใน

 1. การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
  วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา    10.00 - 20.00  น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา    10.00 - 20.00  น.
 2. งานรับบริจาคโลหิต
  เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.
  และวันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา    08.00 – 15.30  น.

คลินิกที่เปิดให้บริการ

ตึกตรวจโรค อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
 1. คลินิกอายุรกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 2. คลินิกโรคไต วันจันทร์ 13:00 – 16:00 น.
 3. คลินิกโรคหัวใจ วันอังคาร 08:00 – 16:00 น. วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น.
 4. คลินิกอายุรกรรมประสาท วันอังคาร วันพุธ 08:00 – 12:00 น.
 5. คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 6. คลินิกทางเดินอาหาร วันอังคาร วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
 7. คลินิกโรคข้อ วันพุธ 08:00 – 12:00 น. วันพฤหัสบดี 13:00 – 16:00 น.
 8. คลินิกไธรอยด์ วันพุธ 13:00 – 16:00 น.
 9. คลินิกโรคเลือด วันจันทร์ 08:00 – 12:00 น.
 10. คลินิกวัณโรค วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น.
 11. คลินิกหอบหืด วันอังคาร 08:00 – 12:00 น.
 12. คลินิกเบาหวาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 13. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 14. คลินิกกุมารเวชกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 15. คลินิกเด็กดี (ฉีดวัคซีน) วันจันทร์ (อายุ 1 – 4 เดือน) วันพฤหัสบดี (อายุ 6 – 9 เดือน) วันศุกร์ (อายุ 1 ปีครึ่ง – 5 ขวบ)
 16. คลินิกศัลยกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 17. คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น
 18. คลินิกศัลยกรรมประสาท วันอังคาร วันพุธ 13:00 – 16:00 น. วันพฤหัสบดี 08:00 – 12:00 น.
 19. คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ วันจันทร์ วันอังคาร   วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น. วันพุธ วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 20. คลินิกจักษุกรรม (ตา) วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น. วันอังคาร วันพฤหัสบดี 13:00 – 16:00 น.
 21. คลินิกหู คอ จมูก วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 08:00 – 16:00 น. วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 22. คลินิกผิวหนัง วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 12:00 น.
 23. คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 24. คลินิกประกันสังคม วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.                                    

ตึกตรวจโรค ตึกอัยิกาเจ้า

 1. คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.
 2. คลินิกนอกเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.00 – 22.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์                                        และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 22.00 น.

บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป และคลินิกโรคเฉพาะทาง 
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 22.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 22.00 น.
 • คลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 20.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 08.00 – 19.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.30 – 16.30 น.

งานประกันสังคม

โรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมากกว่า 3 แสนคน ขึ้นไปนอกจากนี้โรงพยาบาลมีศูนย์ประกันสุขภาพสาขา 8 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลมากกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างยิ่งโดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี อย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่อให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั้งการลงทะเบียน การตรวจโรค การรักษา และการรับยา ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนยังแผนกผู้ป่วยนอก
 
คลินิกนอกเวลาประกันสังคม
กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถมาในเวลาราชการได้ โรงพยาบาลได้จัดคลินิกนอกเวลา และจัดหาแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาให้บริการ ดังนี้
 • วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 16.00 – 22.00 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.00 – 22.00 น.
 
นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการได้ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลได้จัดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ
 
หากเป็นโรคที่จำเป็นต้องมีการส่งต่อ เช่น การรักษามะเร็งโดยการฉายรังสี  การผ่าตัดหัวใจ  โรงพยาบาลสามารถส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้ทั่วประเทศ ตามสิทธิของสำนักงานประกันสังคมภายใน 72 ชั่วโมง และหลังจากรับแจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
 

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา 8 แห่ง

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.30 น.
 1. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาศรีราชา                     โทร. 0-3832-8126
 2. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาบ่อวิน                        โทร. 0-3834-6644
 3. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง                 โทร. 0-3849-1880
 4.  ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน์                    โทร. 0-3848-1720
 5. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขานาเกลือ                     โทร. 0-3822-5511
 6. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาเหนือ               โทร. 0-3842-3295
  คลินิกฝังเข็ม (แพทย์แผนจีน)                        โทร. 0-3842-3226
 7. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยากลาง               โทร. 0-3842-4540
 8. ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาใต้                   โทร. 0-3825-1225

ติดต่อศูนย์ประกันสังคม

 • ตึกผู้ป่วยนอก อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี                   - โทร. 038-320200 ต่อ 3225 และ 3228
 • อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4                                 - โทร. 038-320200 ต่อ 3400 – 3
 • ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                               - โทร. 038-320200 ต่อ 1199 และ 1200
 • นอกเวลาราชการ                                                  - โทร. 038-320200 ต่อ 1199 และ 1200
 • รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ                      - โทร. 08-1781-7408
 
     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2445 โรงพยาบาลหลังแรกก่อสร้างในทะเลตรงบริเวณหน้าชายหาดที่ประทับเป็นเรือนไม้หลังคามุงจาก 5 หลัง ปลูกติดต่อเป็นหมู่เดียวกันและโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพยาบาลในขณะนั้นเสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลได้แวะเยี่ยมสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จึงได้พระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาลสมเด็จ” เป็นสิริมงคลนับแต่นั้นมา 
 
 • ปีพุทธศักราช 2445 – พุทธศักราช 2460 อยู่ในการปกครองของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาลบังคับการโรงพยาบาลศิริราช
 • ปีพุทธศักราช 2461 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบโรงพยาบาล สมเด็จฯ ให้อยู่ในความดูแลอำนวยการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการในการบังคับการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช แต่สมเด็จฯ ยังทรงรับพระราชภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่เช่นเดิม ทำให้มีกองทุนสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ เพื่อใช้ในกิจการดูแลผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน
 • ในปีพุทธศักราช 2471 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนโรงพยาบาล สมเด็จฯ จากกระทรวงธรรมการมาอยู่ในความปกครองอำนวยการของสภากาชาดสยามโดยสังกัดกองพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ในปีพุทธศักราช 2475 โอนมาสังกัดกองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย
 • ในปีพุทธศักราช 2515 ได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกองของสภากาชาดไทย
 
โรงพยาบาลได้พัฒนามาโดยลำดับ มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและที่พักเจ้าหน้าที่อีกหลายหลังโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พระราชทานทรัพย์และบริจาคเงิน โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา หรือโรงพยาบาลศรีราชา ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อปี 2540 เพื่อเฉลิมพระเกียรติผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล
 
           ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรและได้นำ
ระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มารับบริการ 
 
          ภารกิจหลักของโรงพยาบาลคือ การให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวมครบวงจร จัดหาโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ในเขตจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และแพทยสภาในการการผลิตแพทย์ชั้นคลินิก เสริมทักษะด้านการแพทย์ การพยาบาลแก่นักศึกษา ทั้งก่อนและหลังปริญญา รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการเข้าถึงผู้ด้อยโอกาส และเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
          โรงพยาบาลได้จัดการให้บริการแก่ผู้มารับบริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมดูแลรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลได้จัดให้มีการบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขา ได้แก่ สาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กุมารเวชกรรม สูติ–นรีเวชกรรม จักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ เวชกรรมฟื้นฟู การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
          จัดคลินิกพิเศษเพื่อให้บริการเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกจิตเวช คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกจักษุ คลินิกหู คอ จมูก คลินิกเบาหวาน คลินิกภูมิแพ้ คลินิกนิรนาม คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกโรคหัวใจ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพให้วัคซีนเด็กดี คลินิกผู้สูงอายุ ฯลฯ พร้อมทั้งมีศูนย์กู้ชีพลั่นทมระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่าย 3 ให้บริการ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอศรีราชา บางละมุง เกาะสีชัง 
 
นอกจากนี้โรงพยาบาลยังให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ได้แก่ 
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป และคลินิกโรคเฉพาะทาง 
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 22.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 22.00 น.
 • คลินิกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 16.00 - 20.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.00 - 12.00 น.
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  เปิดให้บริการวันธรรมดาเวลา 08.00 – 19.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  วันหยุดเวลา 08.30 – 16.30 น.
 
          นอกเหนือจากการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย คือ การรับบริจาคโลหิต งานบริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งยังให้ความร่วมมือในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจรักษาประชาชนไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะโดยโรงพยาบาลเป็นศูนย์ดวงตาภาค 3 สภากาชาดไทย
 
          การบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา โดยมีจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย นอกจากนี้โรงพยาบาลมีศูนย์ประกันสุขภาพสาขา 7 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชาแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 ชุมชน มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 28,000 คนและประชาชนพื้นที่รอยต่อ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางพระ หมู่ 3,4,9 และตำบลสุรศักดิ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ งานอนามัยชุมชน ได้แก่ บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านผู้ป่วย
 
          งานอนามัยโรงเรียน ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพนักเรียนให้ภูมิคุ้มกันโรคให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การสุขาภิบาลในโรงเรียน บริการทันตสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
 
          งานสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ การดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชาสนับสนุนให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
 
และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่สุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชน
 
          โรงพยาบาลเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์
 
ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ สูติ-นรีเวชศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน แพทย์ นิสิตพยาบาล นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ที่ขอความร่วมมือส่งนิสิต นักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลยังมีงานฝึกอบรมวิจัย มีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีวิต
 
          ปัจจุบันโรงพยาบาลได้จัดโครงการให้ความร่วมมือ ร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อในการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประเทศ รวมทั้งความเสมอภาคทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลและบุคลากรด้านความรู้ ความก้าวหน้า ความทันสมัยและมาตรฐานบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 
ความภาคภูมิใจ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994 ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
 • ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544
 • ตึกพระพันวัสสา และกลุ่มเรือนน้ำได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2545
 • ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546
 • ได้รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
 • ได้รับการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลในดวงใจลำดับที่ 1 ของประเทศไทยจากสำนักงานประกันสังคม ( 6 ปีซ้อน พ.ศ.2549 -2554 )
 • เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นในภาคตะวันออก
 • เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ตัวอย่างของประเทศ โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรคซาร์ส และไข้หวัดนก จากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย
 • รางวัลเกียรติยศ หน่วยงานบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้าดีเด่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชลบุรี
 • ใบประกาศเกียรติคุณ เสนอผลงานวิจัยสัมมนาวิชาการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
 • เกียรติบัตรผลงาน นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ Universal Coverage Innovation Awards (UCIA)
 
          เรือนพักตากอากาศชายทะเล (กลุ่มเรือนน้ำ) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช-เทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบายติดชายทะเลด้วยภูมิ-สถาปัตยกรรมที่งดงามทำให้เรือนพักตากอากาศได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2545
 • เรือนไขศรี 5,000 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 10 คน)
 • เรือนเจริญ โชติกสวัสดิ์ 4,000 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
 •  เรือนสายปราโมช 4,000 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
 •  เรือนเล็กกลาง 3,500 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)
 • เรือนเล็กริม 3,500 บาท/วัน (พักได้ไม่เกิน 8 คน)

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง