× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อัตราค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมัญจาคีรี

อัตราค่าห้องพิเศษและอาหารพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมัญจาคีรี - HealthServ

เพื่อเป็นการสมควรกับสถานการณ์ เรื่อง การปรับราคาค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 เพื่อเป็นการสมควรกับสถานการณ์ เรื่อง การปรับราคาค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ของโรงพยาบาลมัญจาคีรี และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บเงินผู้รับบริการตามสิทธิต่างๆ จึง

ขอกำหนดอัตราค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ดังนี้
 
๑. สิทธิ อสม. ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
๒. สิทธิบุคคลในครอบครัว อสม.จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท
 
๓. สิทธิบัตรทองอื่นฯ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท
 
๔. สิทธิประกันสังคม จ่ายเพิ่มวันละ ๖๐๐ บาท
 
๕. ข้าราชการ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
๖. สิทธิพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
๗. สิทธิประกันภัยจากรถ (พรบ.) ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
๘. สิทธิรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ไฟฟ้า ไปรษณีย์ สิทธิเจ้าตัวไม่ต้องจ่าย (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)
 
๙. บุคคลในครอบครัว สิทธิรัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ จ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น สิทธิบุคคลในครอบครัว จ่ายส่วนเกิน ๒๐๐ บาท (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)
 
๑๐. สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
๑๑. สิทธิครูเอกชน ฯลฯ ไม่ต้องจ่ายเงิน (กรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ)
 
๑๒. สิทธิผู้นำชุมชนและบุคคลในครอบครัว จ่ายเพิ่มวันละ ๕๐๐ บาท (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)
 
๑๓. สวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี รวมทั้งบุคคลในครอบครัวญาติสายตรง ไม่ต้องจ่าย
 
๑๔. ชำระเงินเองหรือสิทธิอื่นๆ จ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมัญจาคีรี

โรงพยาบาลมัญจาคีรี

316 หมู่ 14 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
โทร. 043-289415-8
นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่อ 115,145
Fax. 043-289221

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)