× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คำแนะนำเพื่อเดินทางปลอดภัยช่วงโควิด-19 สำหรับการเดินทางด้วยรูปแบบต่างๆ

คำแนะนำเพื่อเดินทางปลอดภัยช่วงโควิด-19 สำหรับการเดินทางด้วยรูปแบบต่างๆ - HealthServ

คำแนะนำเพื่อเดินทางปลอดภัยช่วงโควิด-19 สำหรับการเดินทางด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งรถแท็กซี่ รถจักยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว ทางเรือ

article image1 - HealthServ

ทำอย่างไรเมื่อต้องขึ้นแท็กซี่ในช่วงโควิด-19

ผู้ขับ
 • คนขับที่มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ
 • สวมหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ
 • สวมถุงมือขณะขับรถและรับเงินจากผู้โดยสาร
 • ผู้ขับสามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากได้
ผู้โดยสาร
 • งดคุยโทรศัพท์
 • นั่งตอนหลังของรถ
 • สวมหน้ากากตลอดเวลาระหว่างเดินทาง
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังหยิบเงินจ่ายค่าโดยสาร
 • ใช้การชำระเงินแบบ Cashless ibanking หรือ QR Code ถ้าเป็นไปได้ ลดการสัมผัสแบงค์
ยานพาหนะ
 • จัดให้มีแอลกอฮอล์ประจำรถ
 • เมื่อหยุดพักรถ ให้เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศในรถ
 • ทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อน และหลังการให้บริการ
 • กรณีผู้โดยสารมีอาการไอ จาม หลังจากให้บริการ ให้ทำความสะอาดภายในตัวรถทันที

นั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ผู้ขับขี่
 • สวมหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ
 • สวมหมวกนิรภัย
 • พกเจลล้างมือ
 • ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเบาะและที่จับผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร
 • สวมหน้ากากตลอดเวลาระหว่างเดินทาง
 • สวมหมวกนิรภัย
 • พกเจลล้างมือ
 • ควรนั่งหันข้าง ไม่นั่งคร่อม
 • ใช้การชำระเงินแบบ Cashless ibanking หรือ QR Code ถ้าเป็นไปได้ ลดการสัมผัสแบงค์

มาตรการป้องกันโควิด-19 การให้บริการและการใช้บริการทางเรือโดยสาร

 • ตั้งจุดคัดกรอง ผู้มาใช้บริการ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
 • สวมหน้ากากอนามัยทั้งก่อนขึ้น-ลงเรือ ตลอดการเดินทาง
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนขึ้น-ลงเรือ
 • เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร
 • ติดตั้งแอปไทยชนะ+หมอชนะ

ขึ้นรถสองแถวให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ผู้ขับ
 • สวมหน้ากากอนามัยระหว่างให้บริการ
 • คนขับที่ป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการ
 • ผู้ขับสามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากได้
 
ผู้โดยสาร
 • สวมหน้ากากตลอดเวลาระหว่างเดินทาง
 • นั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
 
ยานพาหนะ
 • จัดที่นั่ง หรือเว้นระยะยืน ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร
 • จัดให้มีแอลกอฮอล์ประจำรถ
 • ทำความสะอาดรถทุกครั้งทั้งก่อน และหลังการให้บริการ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)