× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมควบคุมโรค แนะการเลือก การเลือกคาร์ซีท ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

กรมควบคุมโรค แนะการเลือก การเลือกคาร์ซีท ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก - HealthServ

คาร์ซีท สำหรับรถยนต์นั่ง ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะหลัง ไม่ควรติดตั้งที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจโดนกระแทกจากถุงลมนิรภัยได้ กรณีเลือกใช้ที่นั่งนิรภัยมือสอง อายุการใช้งานไม่ควรเกิน 6 ปี


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะการเลือก คาร์ซีท ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 70


คำแนะนำการเลือกคาร์ซีท
  • ให้เหมาะสมตามช่วงวัย สรีระ น้ำหนัก ส่วนสูงของเด็ก
  • ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี ควรใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ ซึ่งจะปลอดภัยมากที่สุด
  • เด็กที่มีอายุ 2-6 ปี สามารถใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าได้
  • เด็กที่เริ่มโต ควรใช้บูสเตอร์ซีท เป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติ


ตามช่วงอายุเด็ก

แรกเกิด - 1 ปี
ควรใช้คาร์ชีทสำหรับทารกที่เป็นที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ (Rear-facing car seat)
 
1-3 ปี
ควรใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็กที่เป็นที่นั่งแบบปรับให้หันหน้าไปด้านหลังรถ (Rear-facing car seat)
 
2-6 ปี
ควรใช้คาร์ซีทเป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้า (Forward-facing car seat)
 
4- 12 ปี
ควรใช้ Booster Seat เป็นที่นั่งแบบหันมาด้านหน้าสำหรับเด็กโตใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยปกติ (ขึ้นกับน้ำหนักและส่วนสูง)
 
อายุมากกว่า 12 ปี
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ทุกตำแหน่งที่นั่งโดยสาร

 

มาตรฐาน
 

สำหรับรถเก๋ง ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะหลัง ไม่ควรติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับ เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจโดนกระแทกจากถุงลมนิรภัยได้
 
ทั้งนี้ คาร์ซีทจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ กรณีเลือกใช้ที่นั่งนิรภัยมือสอง ควรสำรวจสภาพไม่มีรอยบุบหรือแตก สายรัดหรือเข็มขัดมีสภาพดี และอายุการใช้งานไม่ควรเกิน 6 ปี
article image2 - HealthServ


คำสั่งบังคับในพ.ร.บ.จราจรทางบก 2565


คาร์ซีท เป็นสิ่งจำเป็นที่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กจะต้องมี หลังจากพระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน โดยสาระสำคัญระบุข้อบังคับในมาตรา 123/1 ต้องจัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
 
ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย (คาร์ซีท) ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด
 
ยกเว้นการบังคับใช้ กับผู้ที่อยู่ใน รถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งานเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์อื่นที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย


Car photo created by senivpetro - www.freepik.com
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)