× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ครอบครัวใดที่มีผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ต้องดูแล "ต้องการยืมเตียง ยืมอุปกรณ์แพทย์ต่างๆ ที่ยังขาดแคลน จำเป็นต้องใช้" สามารถติดต่อ "ขอยืม" จากหน่วยงานต่างๆ ที่เราได้รวบรวมมาไว้นี้ได้ (ทั้งกทม.และตจว. บางแห่งให้บริการทั่วประเทศ) และหากท่านใดประสงค์จะ "บริจาคอุปกรณ์แพทย์" ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก็สามารถติดต่อบริจาคกับหน่วยงานเหล่านี้ได้เช่นกัน


หน่วยงานโครงการที่มีอุปกรณ์แพทย์ให้ยืมใช้ 

#ยืมเตียงผู้ป่วยได้ที่ไหน
#ยืมเตียงผู้ป่วย 2565
#โครงการเตียงให้ยืมเบอร์โทร
#ยืมเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลชลประทานธนาคารเครื่องมือแพทย์ ป้าแดง อมราพร ศูนย์การแพทย์ชลประทาน [Link]

ธนาคารเครื่องมือแพทย์ ป้าแดง อมราพร ศูนย์การแพทย์ชลประทาน ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
ธนาคารเครื่องมือแพทย์ ป้าแดง อมราพร ศูนย์การแพทย์ชลประทาน ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
ธนาคารเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ดูแลบริหารจัดการ โดย ป้าแดง อมราพร องอาจอิทธิชัย พยาบาลคนเก่งน้ำใจงาม 
 
ญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยท่านใดต้องการยืมอุปกรณ์
ติดต่อ 02-5022345 ต่อ 1750 
แอดไลน์  @690kkyag

พร้อมเตรียมเอกสารให้ครบ 3 อย่างดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ทำเรื่องยืม
 
เอกสาร ครบแล้วเข้ามายืมที่ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนได้ในวันเวลาราชการ 
ตั้งแต่ 08.00-15.00 น. 

เว็บไซต์ https://ftc-chonprathan.com
เฟซบุ๊ค www.facebook.com

โครงการป่วยให้ยืม โทร.092-252-5454 [Link]

โครงการป่วยให้ยืม โทร.092-252-5454 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการป่วยให้ยืม โทร.092-252-5454 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการป่วยให้ยืม มีแนวคิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช้งานแล้วตามบ้าน นำมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้งาน
 
รายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โครงการป่วยให้ยืมขอรับบริจาค มีดังนี้
1. เตียงผู้ป่วย
2. เครื่องดูดเสมหะ
3. เครื่องผลิตออกซิเจน
4. เสาน้ำเกลือ
5. วีลแชร์
6. ไม้-คอกค้ำยัน
7. โถปัสสาวะ
 
ผู้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ใช้งานแล้ว
สามารถบริจาคได้ที่โครงการป่วยให้ยืม มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร.092-252-5454
 
ผู้สนใจสนับสนุนภารกิจป่วยให้ยืม
บริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 040 - 2 -37446 - 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

โครงการเตียงให้ยืม [Link]

โครงการเตียงให้ยืม ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการเตียงให้ยืม ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
ยืมฟรี ไม่มีกำหนด หมดความจำเป็นใช้แจ้งคืน

โครงการเตียงให้ยืม เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความประสงค์อยากแบ่งปันเพื่อสังคม จัดทำโครงการสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เตียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ภายใต้หลักการ "ยืมฟรี ไม่มีกำหนด หมดความจำเป็นใช้แจ้งคืนโครงการเพื่อส่งให้ผู้ป่วยยืมใช้ต่อๆกันไป" 

ติดต่อผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค facebook.com/โครงการเตียงให้ยืม

โครงการเชื่อมสุข โทร.02-2402951-52 [Link]

โครงการเชื่อมสุข โทร.02-2402951-52 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการเชื่อมสุข โทร.02-2402951-52 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการเชื่อมสุข มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ "เชื่อมความช่วยเหลือ" ระหว่าง "ผู้มีจิตศรัทธา" ที่ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ขนาดใหญ่ อาทิ เตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย กับ "ผู้ป่วยยากไร้ และหน่วยงานที่มีความต้องการใช้จริง"  ติดต่อโครงการได้
 
สถานที่ตั้งโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 5
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย) เลขที่ 139 ถนนอาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร.02-2402951-52
เว็บไซต์ fch.or.th/project/
เฟซบุ๊ค www.facebook.com/mosorchor
 
ขณะนี้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น (โดยในอนาคตอาจมีการขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ)
 

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โทร.02-2402951-52 [Link]

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โทร.02-2402951-52 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โทร.02-2402951-52 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดย สำนักอนามัย กทม. และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ด้วยการสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์คลายทุกข์แก่ผู้ป่วย ได้แก่ แผ่นรองซับ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
        ติดต่อสอบถามรับความช่วยเหลือได้ที่ โทร.02-2402951-52

โครงการแว่นผู้สูงวัย โทร.02-2402951-52 [Link]

โครงการแว่นผู้สูงวัย โทร.02-2402951-52 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการแว่นผู้สูงวัย โทร.02-2402951-52 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการแว่นผู้สูงวัย โดย สำนักอนามัย กทม. และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ เพื่อมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปในชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหมุนเวียนไปช่วยเหลือและมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดทั้ง 68 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
        ติดต่อสอบถามรับความช่วยเหลือได้ที่ โทร.02-2402951-52
 

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ วัดล่ามช้าง เชียงใหม่ [Link]

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ วัดล่ามช้าง เชียงใหม่ ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ วัดล่ามช้าง เชียงใหม่ ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงวัดล่ามช้าง นำโดยพระปลัดอานนท์ วิสุทโธ #เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และกลุ่มองค์กรในจ.เชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และอ.ใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์  #เจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง #เราไม่ทิ้งกัน #นึกถึงผู้ป่วยนึกถึงเรา
 
การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ ร่วมบริจาคได้ที่ เลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 1192963814 ชื่อบัญชีวัดล่ามช้าง
คุณพรฤดี พุทธิศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 081-8822729 

โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โทร. 02-475-2777 [Link]

โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โทร. 02-475-2777 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โทร. 02-475-2777 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ให้ถึงมือผู้รับ ภายใต้แนวคิด“คุณไม่ใช้เราขอเป็นสะพานบุญ” สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึง สิ่งอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ภารกิจ
1. รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ผู้บริจาคไม่ได้ใช้งานแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ ทำความสะอาด และบริหารจัดการสำหรับการยืมและคืน
2. บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ไปใช้งานที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยจะทำการสอนวิธีการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ยืมได้รับทราบ
 
ติดต่อยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่
- ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โทร. 02-475-2777
- ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 0930-1130 และ 1330-1530 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เอกสารที่ใช้ : บัตรประชาชน ของผู้ป่วย และผู้ยืม 
ขั้นตอน : กรอกแบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ > ประเมินความจำเป็น > เรียนรู้การใช้งาน 
 
การติดตามหลังการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปันน้ำใจฯ จะติดตามการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 2 ปี

ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่
- มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร. 02-475-2777
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ รพ.ฯ โทร. 02-475-2532
 

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [Link]

ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
"คุณไม่ใช้ เราขอเป็นสะพานบุญ"
ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ
พื้นที่สัตหีบ : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แผนกเยี่ยมบ้าน อาคารผู้ป่วย 1 ชั้น 6 ติดต่อโทร : 038933938
พื้นที่กรุงเทพ : มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ติดต่อโทร : 024752737

โครงการศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจ สร้างสุข [Link]

โครงการศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจ สร้างสุข ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โครงการศูนย์นครภูเก็ตปันน้ำใจ สร้างสุข ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
เป็นโครงการโดยเทศบาลนครภูเก็ต บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
- ที่อยู่อาศัยจริง อยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต
- เป็นผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 
อุปกรณ์ที่มีให้ยืม 
- ถังออกซิเจน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
- ที่นอนลม
- รถเข็น
- รถเข็นแบบนั่งถ่าย
- รถเข็นแบบมีพนักพิง เอนนอนได้ นั่งถ่ายได้
- สี่ขา มีล้อ มีเบรค
- สี่ขาพับได้
- สี่ขาพับไม่ได้

ผู้ที่ต้องการยืม ติดต่อลงทะเบียนที่เว็บไซต์
 
ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ ติดต่อด้วยตนเองที่ 155/3 (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ถนนกระ ตำบล ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 076-354-501
 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-563297 , 053-511013 ต่อ 123 [Link]

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-563297 , 053-511013 ต่อ 123 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053-563297 , 053-511013 ต่อ 123 ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
การยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน
โทร. 053-563297 , 053-511013 ต่อ 123
 
เทศบาลเมืองลำพูน กองสวัสดิการสังคม มีบทบาทหน้าที่หลักในการสงเคราะห์ผู้มี
ปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน การดำเนินงานในส่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลฯ มีการดำเนินงานผ่านทางคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน และมีความประสงค์ที่จะขอรับยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย  
 
เงื่อนไขของผู้ยื่นคำร้อง ขอยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย
(1.) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่จะขอยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือ จะต้องมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เท่านั้น
(2.) ต้องมายื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูนพร้อมเอกสารหลักฐาน
-กรอกแบบคำร้องขอยืมอุปกรณ์ฯ
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย
- บัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีพิการ)
- ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
- ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง
3. การอนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จะขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองลำพูน เท่านั้น
4. การพิจารณาให้ยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จะขึ้นอยู่กับลำดับการยื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์ก่อน - หลัง ทั้งนี้จะคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เป็นหลัก
5. ผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์ ต้องเป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
6. เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์(ตามความเห็นของแพทย์ หรือทีมสหวิชาชีพ) ต้องทำการส่งคืน อุปกรณ์ให้แก่เทศบาลเมืองลำพูน ภายใน 7 วัน โดยจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนส่งคืน (ผู้ที่มายื่นความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ เมื่อต้องการนำส่งอุปกรณ์คืน จะต้องมาลงลายมือชื่อ
คืนอุปกรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เท่านั้น)
7. เมื่อผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคำร้อง ได้ยืมอุปกรณ์ฯไปแล้ว ระหว่างการใช้อุปกรณ์ฯ ผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคำร้อง จะต้องรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ยืมไป และก่อนจะนำส่งคืนเทศบาลฯ จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ยืมไปให้เรียบร้อย (กรณีอุปกรณ์ฯ ชำรุดเสียหายที่ไม่ใช่จากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ฯ ผู้ป่วย หรือผู้ที่ยื่นคำร้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
ทั้งหมด)
8. กรณียืมถังออกซิเจน ผู้ป่วย หรือผู้ที่มายื่นคำร้อง จะต้องเปลี่ยนสายออกซิเจน และชุดหน้ากากออกซิเจน พร้อมเติมก๊าซออกซิเจนให้เต็มถังก่อนจะนำส่งอุปกรณ์ฯ คืนให้กับเทศบาลฯ ทุกครั้ง
 
รายการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ประชาชนสามารถยื่นคำร้อง ขอยืมได้
1. เตียงผู้ป่วย
2. ที่นอนลม (แบบลอน)
3. ถังออกซิเจน (ขนาด 6 Q)
4. เครื่องผลิตออกซิเจน (ขนาด 5 ลิตร)
5. เครื่องดูดเสมหะ
6. รถเข็นผู้ป่วย
7. ที่หัดเดิน 4 ขา (วอคเกอร์)
8. ไม้เท้าขาเดียว
 

การให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี [Link]

การให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
การให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ดังนี้ 
1. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ต้องเป็นผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หรือในกรณีที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านต้องมีผู้รับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริง
2. พยาธิสภาพเริ่มตั้งแต่ระดับความรู้สึกการรับรู้ได้น้อย การเคลื่อนไหวได้เป็นบางส่วน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองต้องมีญาติดูแล
3. ยื่นใบคำร้องขอยืมเตียงพร้อมเอกสารหลักฐาน
4. เมื่อหมดความจำเป็นต้องส่งคืนเทศบาล
 
หลักฐานเอกสารประกอบในการขอยืมเตียง
1. บันทึกข้อตกลงการขอรับการสนับสนุนให้ยืมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 ชุด ต่อการยืมเตียง
2. แบบคำร้องการขอยืมเตียง 1 ชุด ต่อการยืมเตียง
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบรับรองการเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาบัตรคนพิการ (กรณีพิการ)
6. รูปถ่ายขนาด 4 นิ้ว * 6 นิ้ว และ ขนาด 1 นิ้ว จำนวนอย่างละ 1 รูป

สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
เลขที่ 8 หมู่ 1 ถนนสายท่อน้ำ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3834-8205-6 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก [Link]

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน กลุ่มงานพยาบาลชุมชน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการยืมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปใช้ดูแลต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน 
เงื่อนไข : เฉพาะผู้อาศัยอยู่จริงใน อ.เมืองตาก
 
อุปกรณ์ที่มีให้ยืม
- ที่นอนลมไฟฟ้า
- เครื่องผลิตออกซิเจน
- เครื่องดูดเสมหะ
- เครื่องพ่นยา
- เครื่องช่วยหายใจ
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
- เครื่องวัดความดันโลหิต
- ปรอทดิจิตอล
 
ติดต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
โทร. 064-8617083 , 055-511024 ต่อ 1053
 

บริการซ่อมวีลแชร์ฟรีแก่เด็กพิการ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) Wafcat Wafcatthai [Link]

บริการซ่อมวีลแชร์ฟรีแก่เด็กพิการ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) Wafcat Wafcatthai  ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
บริการซ่อมวีลแชร์ฟรีแก่เด็กพิการ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) Wafcat Wafcatthai  ขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์ ยืมเตียง ยืมที่ไหนได้บ้าง
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) Wafcat Wafcatthai จึงออกให้บริการซ่อมวีลแชร์ฟรีแก่เด็กพิการโดยอาสาสมัครที่มีชื่อกลุ่มว่า “เพื่อนมนุษย์ล้อ” ที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่มีทักษะด้านงานช่าง และทักษะอื่นๆ รวมกันจนทำให้สามารถซ่อมแซมวีลแชร์ ซึ่งครั้งนี้จะไปช่วยน้องๆ ที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดเลย


ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง