× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564

สรุปผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564 - HealthServ

สรุปจากรายงานประจำปี 2564 ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นปีที่ธุรกิจโรงพยาบาลมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงมากเป็นประวัติการณ์ หลายบริษัทมีกำไรเกิน 100% เป็นการเติบโตที่น่าสนใจและน่าติดตามว่าในปี 2565 จะมีทิศทางอย่างไรต่อไป

 
HealthServ รวบรวมตัวเลข สรุปผลประกอบการ ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย ประจำปี 2564 มาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ดังตารางด้านล่างนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  กำไร Q4/64 กำไร Q3/64 กำไร 2564 กำไร 2563
AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 71,070  145,242 258,437 72,198 
BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2,480,270  2,896,236 6,846,001 1,229,405 
BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2,635,868  2,509,379 7,936,077 7,214,236 
BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 612,095  295,984 1,215,678 1,204,138 
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 1,812,668  1,563,537 4,204,071 876,616
CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 98,021 90,502 292,085 198,109 
EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 89,573 155,813 344,830 72,104 
KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 11,048 15,311 37,738 -8,989 
LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 50,849 288,538 464,522 142,888 
M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 388,511 29,947 386,699 76,250
NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 7,533 6 8,752 -28,334
NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 71,968 17,124 159,374 230,822 
PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 115,897 82,947 249,169 202,055 
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 119,719 275,498 79,376 -511,686 
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1,703,195 1,645,812 4,192,622 632,057
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 283,360 484,283 1,011,958 412,495 
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 224,750 145,243 402,993 93,844 
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 815,015 339,154 1,395,296 349,678 
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 413,724 366,928 1,491,290 1,447,400 
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 635,133 833,080 1,337,425 62,427 
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 691,101 650,542 1,805,050 465,473 
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 61,019 856,648 1,255,182 186,278 
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 189,257 73,499 232,292 -28,334 
IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 139,383  206,384 422,698 -16,607 
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)  119,180  54,584 293,416 256,335


ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ไตรมาส 3/2564

ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)