× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ติดตามผลการดำเนินงาน รพ.ไทยนครินทร์ ปี 2565

ติดตามผลการดำเนินงาน รพ.ไทยนครินทร์ ปี 2565 - HealthServ

รพ.ไทยนครินทร์ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565

ติดตามผลการดำเนินงาน รพ.ไทยนครินทร์ ปี 2565
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีรอบการดำเนินงาน ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 เดือนสิงหาคม - ตุลาคม
ไตรมาสที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มกราคม 
ไตรมาสที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
ไตรมาสที่ 4 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม


 
 
รายงานกิจกรรมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
 
ไตรมาสนี้มีกำไรสุทธิ 141.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.15 ล้านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
 
  • ค่ารักษาพยาบาล การให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด แบบ RT-PCR กับผู้ใช้บริการ และสถานพยาบาลพันธมิตร ตั้งแต่ต้นปี 2564
  • การเปิดสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) 
  • การขยายการให้บริการร่วมกับสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) และสถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation) กับบริษัทคู่สัญญาในไตรมาส 4/2564 (พ.ค.-ก.ค.2564)
  • นโยบายรัฐบาลที่ให้โรงพยาบาลเอกชนรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด โดยตั้งเบิกจากงบประมาณ สปสช.
  • รายได้ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 102.94%
  • อัตราครองเตียงเพิ่มขึ้น 17.37%
  • กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 141.47 ล้านบาท คิดเป็น 101.18% เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564  มาจากการบริหารทรัพยากรของรพ. การจัดการต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
+++++++
 
 
 
รายงานกิจกรรมการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 
 
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565
 
ไตรมาสนี้มีกำไรสุทธิ 118.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.28 ล้านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
 
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
  • การรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) ที่ระบาดเพิ่มขึ้น การขยายการให้บริการตรวจคัดกรองวิธี RT-PCR  
  • การเปิดสถานกักตัวทางเลือก ASQ/AQ สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และสถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation) ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2564 (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) เป็นต้นมา ส่งผลให้อัตราการครองเตียงและรายได้ต่อการรับไว้เป็นผู้ป่วยในเพิ่มสูงขึ้น 
  • รายได้จากค่ารักษาพยาบาล ไตรมาส 2 /2565 จำนวน 666.11 ล้าบาท 
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)