× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ

กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ HealthServ.net
กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ HealthServ.net

สร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เป็นต้นไป

กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ HealthServ

กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 รองรับมัคคุเทศก์ใหม่กว่า 4,000 คน ส่งเสริมมัคคุเทศก์คุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังโควิด-19

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่เปิดรับสมัคร

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะเปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 2 และ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน เป็นต้นไป โดยเป้าหมายการเปิดรับสมัครและจัดสอบประจำปี 2564 สามารถรองรับมัคคุเทศก์รายใหม่ได้กว่า 4,000 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่ต้องการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งแรก และผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สีบรอนซ์เงิน) ที่ใบอนุญาตหมดอายุ และต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ใหม่ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หัวข้อ "การรับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์" ตามวันที่รับสมัครทดสอบแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มีสัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด หรือได้รับวุฒิบัตรว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนด
  • สามารถเลือกภูมิภาคและจังหวัดที่ขอเข้ารับการทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการสมัครแต่ละครั้ง
  • ต้องเข้ารับการทดสอบ 2 หมวด คือ หมวดวัดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ ร้อยละ 70 และหมวดวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 30 โดยต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า "ผ่านการทดสอบ"
 
กำหนดการทดสอบแบ่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1/2564 ปิดรับสมัครสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันทดสอบ วันที่ 25 เมษายน 2564
  • ครั้งที่ 2/2564 รับสมัครสอบ วันที่ 2-12 เมษายน 2564 และวันทดสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
  • ครั้งที่ 3/2564 รับสมัครสอบ วันที่ 17-27 เมษายน 2564 และวันทดสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564


ลิงค์สมัครสอบ

*มีข้อสงสัย/สอบถาม โทร 062-161-6768 ติดต่อได้ในเวลาราชการเท่านั้น
 
กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ HealthServ
กรมการท่องเที่ยวเปิดสอบมัคคุเทศก์ ปี 64 กว่า 4,000 คน มุ่งสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพ รับเปิดประเทศ HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง