× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระยองสั่ง ก่อนขึ้นเกาะเสม็ดต้องตรวจ PCR - ATK ทุกคน

ระยองสั่ง ก่อนขึ้นเกาะเสม็ดต้องตรวจ PCR - ATK ทุกคน - HealthServ

ระยองออกคำสั่งมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าเกาะเสม็ด พื้นที่่ท่องเที่ยวระดับแม่เหล็กของระยอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและประชาชน สำคัญคือต้องตรวจเชื้อด้วย PCR หรือ ATK พร้อมเอกสารยืนยัน

GreenShopCafe.com
Sponsor
คำสั่งจังหวัดระยองที่ 466/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) มีผลตั้งแต่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นมา จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 
ปรับมาตรการการเข้าพื้นที่เกาะเสม็ด ดังนี้
1. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยจำนวน 1 เข็ม

2. ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK เป็นผลลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แล้วนำผลยืนยันเป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 72 ชั่วโมง

3. ผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)