× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

นนทบุรี เปิดศูนย์บริหารจัดการโควิด (One Stop Service) ระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ

นนทบุรี เปิดศูนย์บริหารจัดการโควิด (One Stop Service) ระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ - HealthServ

รวมทั้งหมด 11 จุด ใน 6 อำเภอ จำนวนเตียงที่รองรับได้ 1,576 เตียง โดยจะเปิดทดลองระบบ ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2564

article image1 - HealthServ
จังหวัดนนทบุรี เปิดศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ระดับอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ 
 
ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ สถานที่สังเกตอาการ  จุดคัดกรอง(X-Ray ปอด) สถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน 

รวมทั้งหมด 11 จุด ใน 6 อำเภอ จำนวนเตียงที่รองรับได้ 1,576 เตียง
 
โดยจะเปิดทดลองระบบ การรับส่งข้อมูล (Call Center) ในวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2564

เงื่อนไข 
1.ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอใด ให้โทรไปที่ศูนย์บริการฯ ประจำอำเภอนั้น เท่านั้น
2. งดรอใช้บริการหน้าศูนย์บริการฯ โดยยังไม่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ บริการก่อน

 
สำหรับรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อแต่ละอำเภอ
 
ศูนย์ฯอำเภอเมือง 
อาคารที่ทำการหลังเก่าเทศบาลเมืองไทรม้า (150 เตียง)
ติดต่อ 02-000-5741

 
ศูนย์ฯอำเภอบางกรวย
โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม (100 เตียง)
ติดต่อ 083-862-1848
 
 
ศูนย์ฯอำเภอบางบัวทอง
โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (150 เตียง)
082-167-1990
 
สถาบันอัธ-รอบิตี้ (105 เตียง)
096-798-5952
 
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (100 เตียง)
094-453-1419 และ 089-778-8723

 
ศูนย์ฯอำเภอบางใหญ่
โรงเรียนราชวินิต 2 (350 เตียง)
02-403-1313 (10 คู่สาย)

 
ศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด
โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (60 เตียง)
090-992-5138
 
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (96 เตียง)
02-583-8342
 
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา (120 เตียง)
080-952-9100

 
ศูนย์ฯอำเภอไทรน้อย
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (245 เตียง)
095-876-6409 และ 095-702-9305
 
อาคารอเนกประสงค์อบต.ไทรไหญ่ (100 เตียง)
064-731-1887 และ 064-738-7765
 
 
หมายเหตุ : สามารถค้นหาข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จ.นนทบุรี ได้ที่ http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/report2.php
(เลือกเขต 4  นนทบุรี  อำเภอ)
article image2 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)