× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

Tapan Hin Crown Prince Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  • 1 ซ. 9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประวัติโรงพยาบาล
 
 
พ.ศ. 2507 เป็นสถานีอนามัยชั้น 1
พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2522 วันที่ 19 มีนาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาล
พ.ศ. 2523 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง
พ.ศ. 2527 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง
พ.ศ. 2533 จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน
พ.ศ. 2536 ได้รับรางวัล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีเด่น ภาคเหนือ
พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ด้านการปรับโฉมสถานบริการสาธารณสุข
พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัล โรงพยาบาลและสถานบริการดีเด่นระดับเขต ด้านการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
พ.ศ. 2541 ได้รับการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ISO 9002 เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ผ่านการรับรอง
พ.ศ. 2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชสาสน์ชมเชยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
พ.ศ. 2542 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2543 ได้รับเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มี Best Practices เรื่อง "การสร้างความประทับใจและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า"
พ.ศ. 2543 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
พ.ศ. 2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2546 ได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2546 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนามตึก "วชิรมาตานุกูล" แก่ตึกสูติกรรมและคลอด ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ
พ.ศ. 2547 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 2
พ.ศ. 2549 ผ่านการรับรอง HA และ HPH
พ.ศ. 2550 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 3
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550 ผ่านการรับรองโรงเรียนพ่อแม่
พ.ศ. 2551 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง