× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย

Dan Sai Crown Prince Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย
  • 168 ม.3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย

                                                     
ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเดิมมีฐานะเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้นสองมีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน คืออนามัยอำเภอและผดุงครรภ์ และทั้งอำเภอมีสถานีอนามัยประจำอำเภอเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้งบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยชั้น1โดยทำการก่อสร้างสถานีอนามัยชั้นสองเดิมแต่ระยะแรกยังไม่มีแพทย์ไปประจำ แต่จะมีแพทย์จากจังหวัดมาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยสัปดาห์ละ 2 ครั้งในปี พ.ศ.2510 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งนายแพทย์สมัคร ศรีจริยา ซึ่งเป็นแพทย์รับทุนอำเภอด่านซ้ายมาประจำต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยชั้น1 อำเภอด่านซ้าย เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
 
เมื่อปี พ.ศ.2520 ทางรัฐบาลได้พิจารณาสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 30 เตียง ในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อถวายเป็นของขวัญในการอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์   ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น    พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มาตรวจคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างเห็นว่าอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตทุรกันดารจึงได้พิจารณาและเลือกอำเภอด่านซ้ายเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 1 แห่งในจำนวน  20  แห่งและสั่งให้ทางจังหวัดและอำเภอจัดหาสถานที่สร้างใหม่  เพราะสถานที่เดิมไม่เหมาะสมและมีที่ดินเพียง 3 ไร่ เท่านั้นดังนั้น  นายแพทย์อุเทือง  ทิพรส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยขณะนั้นพร้อมด้วยนายอำเภอด่านซ้าย เรือตรีไพเวศ เศรษฐประนัยน์ ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างได้จำนวน 37 ไร่ ซึ่งเป็นที่สาธารณสุข 21 ไร่ และราษฎรบริจาคให้อีก 16 ไร่ และทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระวรชายา  ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2520
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายก่อสร้างได้แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2523 สิ้นค่าก่อสร้าง 9,180,000 บาท(เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 
สถานที่ตั้ง ถนนเลย-ด่านซ้าย ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 3 กิโลเมตร
 
ที่อยู่         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
 
                168 ม.3 ต.ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
 
                จังหวัดเลย 42120
 
                โทรศัพท์ 0-4289-1314,0-4289-1276
 
                โทรสาร 0-4289-1276
 
ฐานะ        โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
 
                                                                                            
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง