× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ภาพโลโก้โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
  • เลขที่ 210 หมู่ที่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม 48000
    042-539000 Fax 042-539001
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ข้อมูลบริการ
 
เปิดให้บริการ ในเวลาราชการ
ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
*เริ่มเปิดรับบัตรคิวในเวลา 08.00 น.
** พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
 
หมายเหตุ
1. ผู้รับบริการที่มาตรงนัดจะได้รับบริการก่อนทุกจุดบริการ
2. ต้องการใบรับรองแพทย์ ใบรับรองความพิการ โปรดแจ้งจุดคัดกรอง
3. หากรอนานเกิน 15 นาที ในแต่ละจุดบริการโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการนั้นๆ
 
พื้นที่ที่ให้บริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
         พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครพนม,บึงกาฬ,สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง
 
         ที่ตั้งของจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงประมาณ 153 กิโลเมตรมีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตร
 
 
อาณาเขตแบ่งตามทิศ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ  ดังนี้
 
อำเภอเมือง-อำเภอท่าอุเทน 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านแพง 93 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอธาตุพนม 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอศรีสงคราม 67 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปลาปาก 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาแก 78 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเรณูนคร 51 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาหว้า 93 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโพนสวรรค์ 45 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาทม 130 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอวังยาง 80 กิโลเมตร
 
การเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้
จังหวัดสกลนคร 93 กิโลเมตร
จังหวัดมุกดาหาร 104 กิโลเมตร
จังหวัดอุบลราชธานี 271 กิโลเมตร
จังหวัดขอนแก่น 298 กิโลเมตร
จังหวัดบึงกาฬ 182 กิโลเมตร
จังหวัดหนองคาย 303 กิโลเมตร
 
 

 ประวัติโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

           เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมตั้งอยู่บนพื้นที่ 244 ไร่ 3 งาน สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการพร้อมทั้งได้รับงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ 2534 ด้วยเหตุผล คือ กระทรวงสาธารณสุขต้องการขยายบริการสุขภาพจิต ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำคำของบประมาณ การสำรวจจัดหาที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล การให้ข้อมูลและร่วมคิดในการดำเนินการสมควรที่จะได้รับการกล่าวนามไว้เป็นประวัติศาสตร์ คือ นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2529-2534
 
วันที่ 27 มกราคม 2536 กรมการแพทย์ได้ทำสัญญาการก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศววิศวกรรม ในวงเงิน 110,921,100 บาท ซึ่งได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2536 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 กรมสุขภาพจิต
 
 
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 5 มีนาคม 2539ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พลเรือโทนายแพทย์วิทูร แสงสิงห์แก้ว )
 
     โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ( นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ) ได้ลงนามในคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ 324 / 2538
วันที่ 9 ตุลาคม 2538 ให้โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมเปิดดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538
 
       และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า จากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ประทานนามโรงพยาบาลใหม่ว่า
 
"จิตเวชนครพนมราชนครินทร์"
เพื่อเป็นมงคลสืบไป

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)