× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

Bandung Crown Prince Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

 CLINIC SERVICE | ตารางคลีนิคและการปฏิบัติงาน
 
 
1. MONDAY | จันทร์ - งานคลินิกพิเศษ : Asthma, COPD, Thyroid
-เวชปฎิบัติฯ : DM, HT
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 08.00 - 16.00 น.
06.00-16.00 น.
06.00-16.00 น.

2. TUESDAY | อังคาร - งานคลินิกพิเศษ : HT, stoke, หลอดเลือดหัวใจ, CAPD
-งานเวชปฎิบัติฯ : Pap smear, วัคซีน, นรีเวชกรรม
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 07.00 - 16.00 น.
08.00-16.00 น.
06.00-16.00 น.

3. WEDNESDAY | พุธ - งานคลินิกพิเศษ : Thyroid, Epilepsy, Warfarin, CKD
-งานเวชปฎิบัติฯ : ANC
-งานผู้ป่วยนอก : ภูมิแพ้
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 08.00 - 16.00 น.
06.00-16.00 น.

4. THURSDAY | พฤหัสบดี - งานคลินิกพิเศษ : DM, สุขภาพจิต
-งานผู้ป่วยนอก : Thalassemia
-งานเวชปฎิบัติ : ANC High Risk
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 06.00 - 16.00 น.
08.00-16.00 น.
08.00-16.00 น.
06.00-16.00 น.

5. FRIDAY | ศุกร์ - งานคลินิกพิเศษ : DM
-งานเวชปฎิบัติฯ : ANC รายใหม่
-คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 06.00 - 16.00 น.
08.00-16.00 น
06.00-16.00 น.
 
ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

ปี พ.ศ.๒๕๐๖  บ้านดุง  ได้รับอนุมัติตั้งเป็นกิ่งอำเภอ มีนายสงวน  เพชรวิเศษ  เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ   ได้ของบประมาณสร้างสถานีอนามัยชั้น ๒  ที่ตำบลบ้านดุง  ได้รับงบประมาณก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี พ.ศ.๒๕๐๘  โดยมีนายเวชสิทธิ์       ประชัยโย  เป็นอนามัยอำเภอ
 
 
ปี พ.ศ.๒๕๒๐  นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  นายอำเภอบ้านดุง  ของบประมาณสร้างโรงพยาบาลอำเภอบ้านดุง  ในขณะนั้นรัฐบาลและพสกนิกรได้ร่วมบริจาคทรัพย์      เป็นกองทุนการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น  โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้างโรงพยาบาลด้วยเงินกองทุนนี้  จึงอนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ใน พ.ศ.๒๕๒๐ ค่าก่อสร้างประมาณ ๗,๖๙๒,๘๒๒  บาท ในเนื้อที่  ๒๓  ไร่  ที่ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๐  และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒  โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ  บัณฑิต  เป็นผู้อำนวยการคนแรก  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐  ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้งบประมาณยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๙๐ เตียง  โดยการพึ่งพาตนเอง  ปีงบประมาณ ๒๕๔๔  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง