× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

Sa Kaeo Crown Prince Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีความเป็นแห่งแรกของไทย ถึง 2 ยุคสมัย กล่าวคือ เป็นรพ.ท้องถิ่นแห่งแรกที่ถูกเลือกเป็นรพ.สมเด็จพระยุพราช เมื่อปี 2520 และเป็นรพ.สมเด็จพระยุพราชแห่งแรก ที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด หรือโรงพยาบาลทั่วไป พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว เมื่อปี 2536 นั่นเอง ปัจจุบันให้บริการด้านแพทย์ 16 แผนก คลินิกพิเศษ 5 ด้าน เป็นรพ.แม่ข่าย ของรพ.ชุมชน 8 อำเภอ ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย 7 แห่ง และมีคลินิกเครือข่ายผู้ประกันตน 7 แห่ง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
 456 ม.6 ต.เขาฉกรรจ์อ.เขาฉกรรจ์จ.สระแก้ว  โทร.0 3751 1272
 
 โรงพยาบาลคลองหาด
 626 ม.1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โทร.0 3742 1727 โทร.0 3751 2258-61
 
โรงพยาบาลโคกสูง 
ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โทร.0 3744 1113
 
โรงพยาบาลตาพระยา
 681 ม.1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทร.0 3751 0252-3
 
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น 
304 ม.6 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทร.0 3725 1108-9
 
โรงพยาบาลสวังสมบูรณ์ 
ต.วังสมบูรณ์อ.วังสมบูรณ์จ.สระแก้ว โทร.0 3744 9777
 
โรงพยาบาลวัฒนานคร
231 ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.0 3726 1772-5
 
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.0 3723 1010
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร.08 1982 6776
 
สถานีอนามัยบ้านน้ำคำ ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยเขาตาง๊อก ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านทับทิมสยาม ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านหนองแวง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยบ้านนาดี ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สถานีอนามัยราชันย์ ต.ไทรอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
 
 
คลินิกเครือข่าย
 
คลินิกแพทย์กนกพร 
5 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร.0 3742 1486
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์บรรหาร
 261 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร.0 3724 1070
 
คลินิกแพทย์วีรชัย
 107 ถ.บำรุงราษฎร์ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.0 3723 2023
 
แพทย์ปัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 
110/4-5 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร.0 3723 2452
 
แพทย์วิทยาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
37-37/1 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
 
สระแก้วคลินิกเวชกรรม 
93/3-4 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
 
หมอเพลินคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรมทั่วไป
287 ม.1 ต.ศาลาล าดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระก้ว โทร.08 6413 8592
 

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง

โทร 0 3724 3018-20
อีเมล์ sakaeo.hospital@moph.mail.go.th

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 8.00-12.00 น.
 • ตรวจโรคทั่วไป
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • สูติ-นรี
 • หูคอจมูก
 • จักษุ
 • จิตเวช
 • ศัลยประสาท  
 • หัวใจอายุรประสาท
 • พาร์กินสัน
 • วาร์ฟาริน
 • ARV
 • TB
คลินิกพิเศษ
 • คลินิกแม่และเด็ก
 • คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • คลินิกโรคหัวใจ
 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกกุมารเวช


กว่าจะมาเป็น.. รพร.สระแก้ว

    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เดิมเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น 2 ประกอบด้วย อาคารที่   ทำการ 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ชั้นจัตวา 1 หลัง  บนพื้นที่ราชพัสดุประมาณ 14 ไร่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทตามลำดับ โดยมีนายแพทย์ประจำการ 1 นาย และได้มีการต่อเติมอาคารสถานีอนามัยเดิมออกไปทั้งสองข้าง เพื่อก่อสร้างเรือนพักคนไข้ขึ้น 2 หลัง คือ เรือนกิมเส่งอุทิศ และเรือนสามมิตรอุทิศ โดยได้รับการสนับสนุนบริจาคทุนทรัพย์จากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว (อำเภอสระแก้วเดิม)และในอีกสองปีต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก  1 หลัง บ้านพักแพทย์โท 1 หลัง บ้านพักข้าราชการชั้นตรี 2 หลัง และบ้านพักข้าราชการชั้นจัตวาอีก 2 หลัง
 
    ในปี พ.ศ. 2519 สถานีอนามัยได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมี พล.ต.มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ที่จะให้มีโรงพยาบาลอำเภอครบทุกอำเภอ จึงได้มีพิธีเปิดป้าย โรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2519 โดย พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น โดยในวันนั้นได้มีประชาชนร่วมบริจาคเงินกว่าหนึ่งแสนบาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ใน ขนาด 20 เตียง 1 หลัง และยังได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชั้นจัตวาเพิ่มขึ้นอีก 4 หลังในปีนี้ด้วย
 
ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
    ในปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ  ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 30 เตียง ในอำเภอท้องถิ่นทุรกันดาร  จำนวน 20 แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยเงินทรัพย์สินสิ่งของซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ ทำให้โรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแห่งแรก โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2520
 
    ในปี พ.ศ. 2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในวันที่ 21 กันยายน 2521 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน  โดยมีขนาด 30 เตียง ขยายเป็น 60 เตียง ในปี 2523 และขยายเป็น 90  เตียงในปี  2527
 
    ในปี 2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อทอดพระ เนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2530
 
    ในปี 2536 พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 วันที่ 2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ประกาศ ทำให้อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  และมีผลทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแห่งแรกที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด หรือโรงพยาบาลทั่วไป
 
    การจัดหาสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากสถานที่โรงพยาบาลอำเภอสระแก้วเดิม คับแคบ ไม่เหมาะสม อำเภอสระแก้วจึงจัดหาสถานที่แห่งใหม่ ติดถนนสุวรรณศร ในเขตสุขาภิบาลสระแก้ว  ห่างจากโรงพยาบาลเดิมประมาณ  600 เมตร พื้นที่ 40 - 1 - 58.6 ไร่ ประกอบด้วย
        1) ที่ราชพัสดุ 36 - 1 - 79 ไร่
        2) ที่ธรณีสงฆ์ (วัดสระแก้ว) 3 - 0 - 65 ไร่
        3) ที่บริจาค (นายกรด กอบกู้ก่อนแก่) 0 - 3 - 14.6  ไร่
    การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง  นายอมร อนันตชัย นายอำเภอสระแก้ว ได้เชิญชวนพ่อค้าประชาชนและข้าราชการในอำเภอสระแก้ว ร่วมกันบริจาคเงินและร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินการถมที่ดิน พร้อมทั้งขุดลอก    บ่อน้ำเดิม เพื่อเตรียมสถานที่ก่อสร้าง เป็นมูลค่า 826,188 บาทพิธีวางศิลาฤกษ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงทำพิธีวางศิลาฤกษ์เป็นแห่งแรก และในวันนี้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” จำนวน 447,829.75 บาท การก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยวิษณุการโยธา เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน  8,010,000 บาท มีสัญญาก่อสร้าง 1 ปี เริ่มก่อสร้าง 23 พฤษภาคม พ.ศ.2520 ก่อสร้างเสร็จ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 นับเป็นแห่งแรกที่ก่อสร้างเสร็จ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง