× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Thatpanom Crown Prince Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  • 121 หมู่ 6 ตำบล ธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ประจำอำเภอ ให้บริการแก่ประชาชน อำเภอธาตุพนม อำเภอข้างเคียงในจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตึกผู้ป่วยในและเรือนพักญาติ
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


 

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

        ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารห่างไกลรัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมบริจาคทรัพย์สินสมทบ สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์ และเพื่อให้โรงพยาบาลที่จัดสร้างขึ้น สามารถบริการประชาชน ทหาร ตำรวจ พลเรือน โดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาสทางสังคมผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้ด้วยดีตลอดไป จึงนำทรัพย์สินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ชื่อว่า "มูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ห่างไกล และกันดาร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จวบจนปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระจายอยู่ทั่วประเทศ ๒๑ แห่ง
 
        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สร้างบนที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังไม้ ธาตุพนมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
 
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ และเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๑

รายนามผู้บริหาร
1.นายแพทย์สวัสดิ์ ทรัพย์เจริญ บริหารในปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2521
2.นายแพทย์ศัลยรักษ์ พยัคซ่อนนัข บริหารในปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2545
3.นายแพทย์วิรัช ชีวเรืองโรจน์  บริหารในปี 5 ส.ค. 2545 - 4 พ.ย. 2545
4.นายแพทย์มนู ชัยวงศ์โรจน์ บริหารในปี 4 พ.ย. 2545 - ปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง