× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ซีพี มอบทุนฝึกอาชีพการบริบาล ปีละ 100 คน เตรียมสร้างคนรับสังคมผู้สูงวัย

ซีพี มอบทุนฝึกอาชีพการบริบาล ปีละ 100 คน เตรียมสร้างคนรับสังคมผู้สูงวัย - HealthServ

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งสร้างคน สร้างอาชีพให้มีความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย มอบทุนฝึกอาชีพหลักสูตรความรู้ด้านการบริบาลดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง และ 840 ชั่วโมง รับจำกัดปีละ 100 คน จบแล้วได้รับใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มีตลาดแรงงานรองรับ

article image1 - HealthServ
 
นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) วิเคราะห์ว่า ปี 2565 ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2574 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society)  มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่า 28% ของประชากรทั้งประเทศ


 
article image2 - HealthServ
 จากสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ “กลุ่มติดเตียง” มีประมาณ 3% หรือ 4 แสนคน จากผู้สูงอายุที่มีอยู่ประมาณ 13 ล้านคน จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคม ที่ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเตรียมพร้อมรับมือวางโครงสร้างกับสังคมผู้สูงอายุระยะยาว ในด้านสวัสดิการและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทำให้ “อาชีพนักบริบาล” เป็นอาชีพที่มีความสำคัญอีกหนึ่งอาชีพในอนาคต 
 
 
 
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล สนับสนุนทุนฝึกอบรมวิชาชีพด้านการบริบาล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้ด้านการบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ในหลักสูตร 70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง และ 840 ชั่วโมง แก่ผู้ที่ขาดโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีอาชีพทางเลือกที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูแลตัวเองและครอบครัวได้ นับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯแล้วทั้งสิ้น 154 คน และประกอบอาชีพอยู่ในสายงานการบริบาลทั่วประเทศ โดยได้รับใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
article image3 - HealthServ

ทางด้าน นางสาวสุธิตา ศรีสุนนท์ หรือน้องแนน อายุ 26 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 1 ในหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีร่วมของมูลนิธิฯ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ได้ประกอบอาชีพรับงานดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่บ้านเคสโดยตรง จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
“เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีความรู้เรื่องงานบริบาลเลย เมื่อเข้ามาร่วมโครงการนี้ จนเรียนจบหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ทำให้เข้าใจทั้งทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และทำให้พร้อมที่จะก้าวออกมาทำงานในสายงานนี้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีรายได้ ที่นอกจากจะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากแล้ว ยังสามารถเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อสานฝันที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง หวังช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลในราคาย่อมเยา แต่ได้คุณภาพและมาตรฐานการดูแลตามหลักการบริบาล”  น.ส.สุธิตา กล่าว 
 
 
 
ทั้งนี้ เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท cp-foundationforrural.org 
หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-766-7342 หรือ 02-766-7337
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)