× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทำวัคซีนพาสปอร์ตที่นครราชสีมา ติดต่อที่ใด

ทำวัคซีนพาสปอร์ตที่นครราชสีมา ติดต่อที่ใด - HealthServ

สะดวกชาวโคราช สามารถติดต่อทำวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา

article image1 - HealthServ
เพื่อความสะดวกของชาวโคราช ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ที่
อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา
2) Passport (ตัวจริง) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
3) สำเนาใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม
 
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนก่อนการติดต่อ 
เอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องมี QR Code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้ สามารถดูได้จากในแอป หมอพร้อม หรือ ขอฉบับพิมพ์ได้จากหน่วยฉีดวัคซีน/รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีนกับท่าน
 
ติดต่อสอบถามโทร 096-8162906, 063-8160235
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)