× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จบภาระกิจ 250 วัน ปิดโรงพยาบาลบุษราคัมเชียงใหม่ แล้ววันนี้ 15 ธ.ค. 64

จบภาระกิจ 250 วัน ปิดโรงพยาบาลบุษราคัมเชียงใหม่ แล้ววันนี้ 15 ธ.ค. 64 - HealthServ

โรงพยาบาลบุษราคัมเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันคือโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลผู้ป่วย จำนวนถึง 7,740 ราย ในภาระกิจ 250 วัน เพื่อ "ส่งมอบรอยยิ้มให้บ้านเมือง คืนความรุ่งเรืองให้เมืองเชียงใหม่"

article image1 - HealthServ
"ส่งมอบรอยยิ้มให้บ้านเมือง คืนความรุ่งเรืองให้เมืองเชียงใหม่"

พิธีปิดโรงพยาบาลบุษราคัมเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการระบาดซ้ำอีกครั้ง
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา และพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในช่วงเดือนตุลาคม 2564 
โดยจากรายงานการแพร่ระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ พบเป็นสายพันธุ์เดลต้า 100% ในชุมชน โรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาด แล้วนำไปแพร่ต่อในครอบครัวและชุมชน 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564) เพื่อติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำ 3 ปัจจัยความสำเร็จ คือการเข้มงวดการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด (Univesal Prevention) การตรวจ ATK และฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 100% พร้อมสนับสนุนวัคซีน ฉีดให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงกลุ่มต่างชาติ ชนเผ่า

สำหรับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเครือข่ายของเขตสุขภาพที่ 1 เข้ามาช่วยเหลือรองรับผู้ป่วย หากเตียงในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงพอ 

ทั้งนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการนำระบบ Community Isolation, Home Isolation และ Hospitel มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงให้เพิ่มการจัดทำ Covid Free Setting เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย รองรับการเปิดประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง
 
 
article image2 - HealthServ

สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงพอ จังหวัดเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โรงพยาบาลบุษราคัมเชียงใหม่” ขึ้น ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ริม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ด้านกำลังพลได้รับการสนับสนุนทั้งจาก มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

บริหารทีมบุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระดมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขหมุนเวียนจากทุกโรงพยาบาลมาร่วมปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 มาช่วยปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ได้รับอนุเคราะห์การบริจาคทั้งสิ่งของเครื่องใช้ อาหารจากประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จนสามารถทำให้การดำเนินงานโรงพยาบาลสนามดำเนินการด้วยความราบรื่นโดยตลอด
 


การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ ก่อเกิดคุณูปการแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ได้รับดูแลรักษาจากทีมแพทย์และสาธารณสุข จนหายป่วยและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จำนวนถึง 7,740 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือผู้ป่วยสีเขียว จำนวน 6,672 ราย ผู้ป่วยอาการปานกลางหรือ ผู้ป่วยสีเหลือง จำนวน 1,029 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยสีแดง จำนวน 39 ราย ถ้านับตั้งแต่ผู้ป่วยคนแรกที่เข้ารับการรักษาจนถึงผู้ป่วยคนสุดท้ายโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 250 วัน  
 
 
article image3 - HealthServ


สถานการณ์ปัจจุบัน

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้ง
ขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการพัฒนารูปแบบการรักษาที่สามารถรักษาติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงได้ทั้งในรูปแบบ Community Isolation และ Home Isolation จนทำให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งระดับสีเขียว สีเหลือง สีแดง ของจังหวัดเชียงใหม่มีอย่างเพียงพอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้มีการปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 
 
วันนี้ 15 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีปิดโรงพยาบาลบุษราคัมเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่  "ส่งมอบรอยยิ้มให้บ้านเมือง คืนความรุ่งเรืองให้เมืองเชียงใหม่"  

ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบใบรับรองแพทย์แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
กลุ่มสุดท้าย ที่รักษาตัวจนหายเป็นปกติแล้ว จำนวน 9 ราย การมอบประกาศเกียรติบัตร ขอบคุณบุคลากร
ทางการแพทย์ ทีมผู้ปฏิบัติงาน พร้อมพิธีเสริมพลัง สร้างขวัญวันกลับบ้าน 
  • ชมภาพบรรยากาศงานปิดและมอบรางวัลบุคคลากร

ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการส่งมอบพื้นที่โรงพยาบาลสนามคืน ให้กับผู้แทนของกรมธนารักษ์  และผู้จัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จัดงานขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป ซึ่งสอดรับกับนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้มีการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจนำพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ
 

ข้อมูล ประชาสัมพันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 15 ธันวาคม 2564
ภาพ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
article image7 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)