× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน

โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน HealthServ.net
โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน HealthServ.net

เริ่มแล้ว โครงการอาหารเป็นยา จ.น่าน โครงการสร้างเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการรับประทานอาหารพื้นบ้านให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน ส่งเสริมชุมชน พัฒนาคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ

โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน HealthServ

เริ่มแล้ว โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนายกระดับชุมชน  ด้วยการผสานเอาวิถีธรรมชาติปลอดภัย มาใช้ในชีวิต ทั้งในด้านของการบริโภคและการผลิต 
 
โดยในด้านการบริโภค ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเรื่องรู้อาหารพื้นบ้าน อาหารจากสมุนไพร รับประทานอาหารให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม, ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในการลดเสี่ยง ลดโรค ไปจนถึงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริโภค เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าหรือบริการได้  
 
ส่วนด้านการผลิต มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการส่งออก 
 
นอกจากนั้นยังมุ่งส่งเสริมให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร และแผงลอย พัฒนาคุณภาพการบริการให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste แนะนำให้มีจุดขาย มีจุดเด่นในเมนูชูสุขภาพประจำร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว 
 โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน HealthServ

ดร.สาธิต เป็นประธานเปิดงาน 


โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน  “Kick off โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย พญ.นงนุช ภัทรอนันนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ทีมงานกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานร่วมงาน   ดร.สาธิตกล่าวว่า " จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตามเอกลักษณ์แต่ละพื้นถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหาร มีผักพื้นเมือง เช่น มะแขว่น มีสรรพคุณ บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ขับลมในลำไส้ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ  หน่อหวาย มีธาตุสังกะสี  สรรพคุณดับพิษร้อน ดับพิษไข้ แก้ไอ บำรุงน้ำดี แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ ช่วยให้เจริญอาหาร ลดความเครียด ไกยี เป็นสาหร่ายที่มีโปรตีนสูง มีใยอาหารและวิตามินซีสูง เป็นต้น สามารถนำมาประกอบอาหารที่หลากหลาย ซึ่งประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ เมนูไก่มะแขว่น, แกงแค, น้ำพริกไกยี, แกงผักอะยิอะเย๊าะ, หลามบอน, ตำหน่อหวาย, แกงส้มเมือง โดย จ.น่าน ได้ดำเนินโครงการ “อาหารเป็นยา” พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัย ทั้งการผลิต ขนส่งและแปรรูป สร้างคุณค่าและมูลค่าจากผลผลิต และส่งเสริมความรู้อาหารพื้นบ้านร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวทั้งการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริโภค, รับประทานอาหารให้เป็นยาตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม, ส่งเสริมการออกกำลังกาย ในการลดเสี่ยง ลดโรค, พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการส่งออก, ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร และแผงลอย รวมถึงพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste"


โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน HealthServ

กิจกรรมในงาน


กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูธนิทรรศการอาหารเป็นยา กาดน้อย เมนูชูสุขภาพ และสาธิตการปรุงอาหาร โดยใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน เมนู แกงแค และผักเชียงดาผัดไข่ พร้อมรับฟังการนําเสนอ การจัดการสุขภาพดีวิถีคนน่าน การจัดการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ (อาหารเป็นยา) และสรุปการเรียนรู้การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัวและโครงการอาหารเป็นยา ผู้เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มชมรมตำบลถืมตอง อสม.แกนนำ ประชาชนในพื้นที่ และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 320 คน


ในงานมีการพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ COVID Free Setting แก่ร้าน บ้านนาก๋างโต้งการติดตามดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) การประเมินร้านอาหารในระบบ Thai Stop COVID Plus ของจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 4 - 23 มิถุนายน 2565 จำนวน 215 แห่ง มีร้านอาหารผ่านการประเมิน 212 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99 และไม่ผ่านการประเมิน 3 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 1


โครงการอาหารเป็นยา จังหวัดน่าน HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง