× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย

 
 • เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข [8/1/2564]
  แบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่ม ก.พ.-เม.ย. 2 ล้านโดสใน 5 จังหวัด กลุ่มที่จะดำเนินการฉีดก่อน คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค บุคคลทั่วไปที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • การประชุมวิชาการ เมื่อไหร่......คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19 [8/1/2564]
  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม / ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ / รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล (ผู้ดำเนินรายการ) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
 • รายงานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนและเป้าหมายการฉีด [5/1/2564]
  การจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทย โดย

  1) จัดหาวัคซีนจากการตกลงแบบทวิภาคีกับ บริษัท AstraZeneca อีก 26 ล้านโดส จะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมิถุนายน 2564
  2) เจรจากับบริษัท Sinovac Biotech ของประเทศจีน เพื่อจัดหาวัคซีนเร่งด่วนให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวน 2 ล้านโดส วงเงินงบประมาณรวม 1,228,208,000 บาท
  3) การจัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility ร้อยละ 20 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง
  เป้าหมายการฉีดวัคซีน 2,000,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564)
  (1) วัคซีน 200,000 โดสแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี เป็นต้น จำนวน 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 180,000 คน
  (2) วัคซีน 800,000 โดสแรก ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ในกลุ่มข้อ (1) จำนวน 200,000 โดส และวัคซีน จำนวน 600,000 โดส ในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดนตะวันตกและภาคใต้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) จำนวน 60,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 540,000 คน
  (3) วัคซีน 1,000,000 โดส ในเดือนเมษายน 2564 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุ่มตามข้อ (2) จำนวน 600,000 คน และสำหรับกรณีที่มีการระบาด จำนวน 400,000 โดส
 • WHO เผย ‘ไทย’ สั่งซื้อวัคซีนโควิด 'จีน' 2 ล้านโดส [4/1/2564]
  องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ไทยจะสั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 2 ล้านโดส ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทคของจีน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของไทยประเมินว่า วัคซีนล็อตแรกของจีน จำนวน 200,000 โดสจะมาถึงไทยในช่วงปลายเดือนก.พ. ส่วนวัคซีนล็อตที่สองจำนวน 800,000 โดสจะมาถึงไทยในปลายเดือนมี.ค. ขณะที่วัคซีนที่เหลืออีก 1 ล้านโดสจะมาถึงในปลายเดือน เม.ย.
 • เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว กำลังผลิตปีละ 200 ล้านโด๊ส [4/1/2564]
  บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยผลิตรอบแรกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา กำลังดำเนินการผลิตรอบที่ 2
 • สธ. เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว กำลังผลิตปีละ 200 ล้านโด๊ส [03/01/2564]
  สธ. เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศแล้ว โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซนเนก้า กำลังการผลิตได้ปีละ 200 ล้านโด๊ส จะทยอยส่งมอบล็อตแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 และสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทประเทศจีน เพื่อส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2 ล้านโด๊ส พร้อมเจรจาจัดหาเพิ่มให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโดยรัฐ ฟรี ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 • สธ. เผยไทยหาแหล่งวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม ได้ล็อตแรก 2 ล้านโดส ให้กลุ่มเสี่ยงด่านหน้าโควิด 19 [31/12/2563]
  สธ. เผยข่าวดีได้เจรจาขอซื้อวัคซีนวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและแหล่งอื่น เบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 จะได้รับล็อตพิเศษ 2 ล้านโดส เตรียมวางแผนฉีดกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรก สั่งการให้ อย.พร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนวัคซีนจากผู้ผลิตทุกราย
 • อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด ทุกค่าย ทุกประเทศ [31/12/2563]
  อย. เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ทุกรายการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขอประชาชนเชื่อมั่น
 • "ใบยาสูบ" ความหวัง "วัคซีนโควิด" สัญชาติไทย : ตอบโจทย์ ThaiPBS [30/12/63]
  โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากใบยาสูบ ฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย
  ผู้ร่วมรายการ - ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ CEO บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด
 • คนไทยลุ้นวัคซีนโควิดฟรี “จุฬาฯ-ใบยา” แจงผลทดลองดี คาดพร้อมใช้ในปี 64 [14/12/2563] 
  จุฬาฯ จับมือ ใบยา ไฟโตฟาร์ม พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 สำเร็จ ในห้องปฏิบัติการ เริ่มทดลองในมนุษย์ มิ.ย.64 พร้อมใช้ไม่เกินปี 64 ลั่นคนไทยใช้ฟรี เริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อน อนาคตเล็งสร้างรายได้เพิ่มจากการส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศ
 • FDA อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์แล้ว [12/12/2563]
  FDA อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์แล้ว เตรียมแจกจ่ายทั่วสหรัฐ: สำนักงานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์และบริษัทไบโอเอ็นเทคในกรณีฉุกเฉินแล้ว
 • ไฟเซอร์และไบออนเทค เผยผลทดสอบประสิทธิภาพ 95% พร้อมยื่นขออนุมัติจาก FDA เร็วๆนี้ [7/12/2563]
  วัคซีนโคโรน่าไวรัส ที่มีชื่อเรียกว่า BNT162b2 นี้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไวรัสได้นานถึง 28 วัน หลังจากได้รับการวัคซีนครั้งแรกแล้ว และมีประสิทธิภาพคงที่สม่ำเสมอในคนทุกวัย เชื้อชาติและทุกกลุ่มชาติพันธุ์ แม้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากความรุนแรงของโรคโควิด-19 วัคซีนตัวนี้ยังมีประสิทธิภาพสูงถึงระดับ 94%
 • สหภาพยุโรปเตรียมลงนามจัดซื้อวัคซีนสำหรับ COVID-19 ภายใต้การพัฒนาร่วมกันระหว่าง Pfizer และ BioNTech [BoTSS] [2/12/2563]
  สหภาพยุโรปเตรียมลงนามจัดซื้อวัคซีนสำหรับ COVID-19 ภายใต้การพัฒนาร่วมกันระหว่าง Pfizer บริษัทยาของสหรัฐฯ และ BioNTech บริษัทชีวเคมีของเยอรมนีในเร็วๆ นี้ขณะที่ทาง European Medicines Agency (EMA) ระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลผลการทดสอบรอบล่าสุดที่ทาง Pfizer และ BioNTech
 • วัคซีนโควิด-19 ใกล้จุดหมายปลายทาง - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ [2/12/2563]
  วันนี้เราได้ข่าวดีเบื้องต้นของวัคซีน mRNA บริษัท “ไฟเซอร์ อิงค์” กับ “ไบโอเอ็นเทคฯ” ถึงประสิทธิภาพของโควิดวัคซีนประมาณ 90%
 • สธ.เผยข่าวดี คาดคนไทยได้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 กลางปีหน้า [24/11/2563]
  กระทรวงสาธารณสุข เผยข่าวดีคนไทย และเป็นข่าวดีในระดับโลก วัคซีนวิจัยป้องกันโควิด 19จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่รัฐบาลไทยตกลงร่วมมือในการพัฒนาและเตรียมจัดซื้อวัคซีน ประสบผลสำเร็จเกินข้อกำหนด WHO ประสิทธิผลสูงสุดถึง 90% ไม่พบอาสาสมัครที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล/มีอาการรุนแรง ชูจุดเด่นกำลังการผลิตสูง จัดเก็บง่าย ขนส่งสะดวก เตรียมขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง คาดคนไทยได้ใช้กลางปีหน้า  
 • ครม.เห็นชอบไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส [17/11/2563]
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.มีมติเห็นชอบให้ไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 19 จากแอสตราเซนเนกาจำนวน 26 ล้านโดส เพื่อให้คนไทย 13 ล้านคนเข้าถึงวัคซีนเป็นประเทศแรกๆ หลังวัคซีนสำเร็จ พร้อมขอทุกคนยังสวมหน้ากาก เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันโรคก่อนที่จะได้วัคซีนมาฉีด หลังพบคนเริ่มการ์ดตก ใส่หน้ากากลดลงจาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์
 ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย
 ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย
 
 ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย
 ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย
 
 ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย
 ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง