× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Camp Hospital Sappasitthiprasong

ภาพโลโก้โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟู รวมถึง การสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ผู้รับบริการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 62,637 คน แบ่งเป็น กำลังพลและครอบครัว ที่อยู่ในเขตทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รวม 24,936 คน (ข้าราชการทหาร และลูกจ้าง 10,913 คน ครอบครัว 14,023 คน พลเรือนจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,11,17 และ19 ต.แสนสุข จำนวน 27,000 คน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ จำนวน 10,701
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ไม่มีคลินิเครือข่าย

ข้อมูลโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้
 
พ.ศ.2496 ตั้งเป็น กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 ในอัตรากองทัพบก
 
พ.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล มณฑลทหารบก ที่ 6 ตาม คำสั่ง ทบ. ด่วนมาก ที่ 358/2500 ลง 19 ก.พ. 2500
 
พ.ศ.2505 แปรสภาพเป็น โรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 6 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 34 / 2505 ลง 1 มิ.ย. 2505
 
พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามแจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาล ลง 7 เม.ย . 2509
 
พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตาม แจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาลค่ายทหาร ลง 14 ม.ค. 2517
 
        ปัจจุบัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นรพ.กองทัพบก1 ใน 37 รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยในอัตราของมณฑลทหารบกที่ 22 กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ถ.สถิตย์นิมานกาล  ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้ พ.ศ.2496 ตั้งเป็นกองเสนารักษ์   มณฑลทหารบกที่ 6  ในอัตรากองทัพบก พ.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล  มณฑลทหารบก ที่ 6 พ.ศ.2505 แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 6  พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทหารบก ขนาด  200 เตียง ปฏิบัติงานเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียงในอัตราลดระดับ 1  มีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลทั่วไประดับ S  ( Standard Level– Referral  Hospital) ให้แก่ กำลังพลทหาร  ครอบครัว  ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง