× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ภาพโลโก้โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  • 61 ซ.เทศบาล19 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
    เบอร์โทร : 02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
    แฟกซ์ : 02-3941845
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 เวลาให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30 น
เสาร์ - อาทิตย์ ไม่เปิดให้บริการ
 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขนาด 150 เตียง เดิมใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลสำโรง
 
สถานที่สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับเมตตาจากนายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา บริเวณกิโลเมตรที่ 23.6 ถนนสุขุมวิท เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปาการ เมื่อพ.ศ. 2506 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสุต เป็นผู้ดำเนินการและผู้อำนวยการ มีแพทย์หญิงสุภา (นันทกุล) ศักดิ์สมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ. 2509 และแพทย์หญิงเพ็ญแข (ศิริจรรยา) ลิ่มศิลา ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. 2510
 
ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2506 เดิมใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลสำโรง โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสูต เป็นผู้ดำเนินการและผู้อำนวยการ
 
พ.ศ.2508 เริ่มให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เมื่อ 26 ตุลาคม 2508
 
พ.ศ.2509 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี) สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 16 ประทานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2509
แพทย์หญิงสุภา (นันทกุล) ศักดิ์สมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดตราด
 
พ.ศ.2510 แพทย์หญิงเพ็ญแข (ศิริจรรยา) ลิ่มศิลา ย้ายมาจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
รับผู้ป่วยในแผนกชาย เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2510
เปิดโรงพยาบาลเป็นทางการเมื่อ 29 กันยายน 2510
 
พ.ศ.2514 รับผู้ป่วยในแผนกหญิง เมื่อ 1 กรกฎาคม 2514
 
พ.ศ.2519 กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลสำโรงเป็นโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เมื่อพ.ศ.2519
 
จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง
เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่นที่สามารถรับเด็กทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุไม่เกิน 15 ปีไว้เป็นผู้ป่วยใน สืบเนื่องมาจากเมื่อ พ.ศ. 2501 นายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสูต กลับมาจากการศึกษาและดูงานที่ประเทศแคนนาดา ทำงานอยู่ในศูนย์สุขวิทยาจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีแพทย์หญิง คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าแผนก
 
ในขณะนั้นศูนย์สุขวิทยาจิต ได้มีหน่วยงานขยายไปทุกสี่มุมเมืองตามแนวคิดของศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เช่น ที่อาคาร 9 ถนนราชดำเนิน โรงพยาบาลเด็ก และหน่วยงานสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสาธร ของกรมอนามัยนายแพทย์ประสิทธิ์ มีความเห็นว่า การรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวช ที่มีพฤติกรรมแปรปรวนนั้น ถ้าได้แยกออกจากสิ่งแวดล้อมชั่วคราวมาอยู่ในโรงพยาบาลและได้รับการรักษา อย่างถูกต้องน่าจะดีขึ้น จึงเห็นสมควรมีโรงพยาบาลเด็กประเภทนี้ จึงเสนอความคิดนี้ถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วย จึงดำเนินการสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นพ.ประสิทธิ์ หะริณสุต พ.ศ. 2508-2524
นพ.ไอยคุปต์ อยู่เย็น พ.ศ. 2524-2526
พญ.สุภา ศักดิ์สมบูรณ์ พ.ศ. 2526-2534
ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา พ.ศ. 2534-2541
นพ.ธีระ ลีลานันทกิจ พ.ศ. 2541-2545
พญ.เบญจพร ปัญญายง พ.ศ. 2545-2547
นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล พ.ศ. 2547-2554
พญ.สุวรรณี เรืองเดช พ.ศ. 2554-2556
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล พ.ศ. 2556-2561
พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช พ.ศ. 2561-2563
นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)